Tuulavere küla endiste ja praeguste elanike kokkutulek läks korda

Taolist juttu olime veeretanud ka varem, aga seekord tekkis mõte, et ükskord tuleb ikka ära teha. Madi talu rahvas on ju mitmel korral sugulaste kokkutulekuid korraldanud ? kogemused olemas, peale selle ka mõningad asjad. Jaotasime küla. Ühe poole kutsumine jäi Evi hoolde ning teise poole teavitamine minu õlule.

Nii see Tuulavere küla endiste ja praeguste elanike kokkutulek idanema hakkas. Esialgu sai paika ainult kokkutuleku aeg ja koht. Kõigepealt tuli küsida maaomanikult luba. Käru Juhani (rahvapäraselt Keru) talu perenaine Silva Luts (Mägi) oli lahkesti nõus. Siis tuli kõik kohale kutsuda ja seetõttu täpsustada küla piire.

Inimesed olid nõus aitama

Kokkutuleku elluviimiseks oli vaja kaasa tõmmata veel inimesi. Lahkesti olid nõus toetama Silvi Rosenberg, Eha ja Endel Ant, Jaak Altmäe, Ene Anni. Silvia Ode (Altmäe) teadis paljude endiste elanike nimesid ja tihti ka elukohti. Küla piirid said selgeks Saare valla maakorraldaja Toivo Kallingu abil. Selgus, et Saare Vallavalitsus toetab materiaalselt ja Aktiviseerimiskeskus ulatab oma abistava käe.

Kell tiksus, aeg voolas ja ongi käes 20. august. Ilm nagu tellitud, soe ja päikesepaisteline. Kokkutuleku avamine toimus mõni minut kaksteist läbi. Kohe järgnes leinaseisak, okupatsiooniohvrite ja kõigile Tuulavere endistele elanike mälestuseks, kes siit ilmast lahkunud.

Seejärel pidas kõne Saare valla vallavanem Jüri Morozov. Iga talu või suurpere esindajale anti üle meene kokkutulekust osavõtu kohta. Oligi aeg nautida isetegevust, mille organiseeris Eha Ant ning esinejad olid: Heveli Ivask, Siiri Salumägi, Triinu Meeru, Riin Rohumäe, Silja Kana, Jarmo Kivimurd, Gea Ant, Ly Ant, Lea Kaasik, Margus Kaasik, Urmas Ant, Ülle Ant, Aivar Helde. Oli nii tantse, laule kui ka luuletusi. Muusika eest hoolitses Aare Martin. Esinejaid oli tosina ringis, kokkutulnuid üle saja.

Kokkutulekul valiti ka külavanem

Valiti külavanem, kellele vallavanem andis üle mõõga, millel olid kokkutulekust osavõtjate allkirjad.

Ilus ilm ja värske õhk tegid kõhu tühjaks ning seetõttu tuli asuda hernesuppi sööma. Supile lisaks pakuti jaanalinnumunast küpsetatud kulinaarset hõrgutist, mille olid valmistanud Kastepiisa talu perenaised ja kohale toonud vallavanem.

Ühise laua taga voolas ka jutt hoogsamalt. Praeguse Tuulavere küla territooriumil oli varem talu. Nüüd elab külas 17 inimest. Neist kõige vanem on 103-aastane Linda Anni ja kõige noorem 20ne Kaido Mägi.

Kokkutulekul viibinutest oli kõige vanem Hilda Leppik (96). Noorimal osalejal oli veel lutt suus. Noorim esineja oli 4-aastane Armo Ivask, kes esitas kena laulu. Külas on nii eakat väärikust kui ka potentsiaalset järelkasvu.

Pärast söömist oli vaja energiat kulutada. Selleks andis võimaluse karkudel kõndimine, mäenõlvast allalaskmine ja köievedu. Kes tahtis, lõi kaasa, kes ei tahtnud, vaatas pealt ja vestis juttu. Tegutseti, vahetati mõtteid ja muljeid. Loodetavasti viidi koduteele kaasa elujõudu ja lusti. Kell viis langetati lipp ja ürituse ametlik osa oligi läbi.

ATS ABROI

blog comments powered by Disqus