Turvalisuse kuu ettevõtmised tõid tunnustuse Torma lasteaiale

Jõgevamaa Tervisenõukogu valis Torma lasteaia “Linnutaja” lasteasutuseks, keda premeeritakse turvalisuse kuul toimunud mitmekülgsete tegevuste läbiviimise eest ühiskülastusega Kuremaa ujulasse. Veemõnusid nautides saadakse seal teadmisi  ka ohutusnõuetest.

Torma lasteaia direktori Kaja Ivaski sõnul  õpetati 10. septembrist 14. oktoobrini kestnud turvalisuskuul  lastele turvalist käitumist erinevates paikades ja olukordades. “Lasteaia pargis ja õuesõppepaviljonis toimunud üritustel tuletati meelde, kuidas süüdata lõket, grillida toitu, valada kuuma teed. Huvitava kogemuse said lapsed retkel Linnutaja linnamäele ja matkal ümber Saare järve, kus õpiti liiklema muutuva reljeefiga maastikul ning saadi teada, kuidas käituda metsloomadega kohtudes. Õpiti tundma ja korjati ka seeni ja marju. Lapsi õpetasid retkejuht Vahur Sepp ning giid Marge Puuraid. Turvareeglid raudteejaamas, raudteel, rongis ja bussis  käitumiseks said selgeks sõidul Tartusse ja Ülenurme Eesti Põllumajandusmuuseumi. Õppekäigud Sadala Agro vabapidamisega lüpsifarmi ja vasikalauta ning Kirivere allika juurde andsid oskusi, kuidas käituda suurte koduloomade läheduses ja veekogude ääres. Külaskäikudel firmasse A. Tammel ja Jõgeva Sordiaretuse Instituuti kuuldi ohutusreeglitest seoses põllutöömasinate ja sordiaretusega,” rääkis lasteaia direktor.

Kaja Ivask lisas, et lastele pakkus suurt huvi ka Jõgevamaa Päästepiirkonna Mustvee Päästekomando päästjate külaskäik. “Nad said lähedalt näha  päästeautot ja võimsat päästetehnikat.  Meie lastega kohtus Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo juhtivspetsialist Jõgevamaal Tõnu Vare, kes viis nendega läbi praktilise ohutusalase tegevuse. MTÜ Just Mind koolitaja Argo Bachfeld korraldas aga Tormas Rahuoru pargis ellujäämiskoolituse “Otsi Otti”. Lapsed said teada, et eksimise puhul on vaja kallistada puud, teha ennast nähtavaks ja hoida sooja. Samuti on meie lasteaiapere osalenud maakondade lasteaedade vanemate rühmade piirkondlikel tervise-ja ohutuspäevadel,” rääkis Ivask.

Turvalisuskuul viidi lasteaedades läbi ohutuse ja turvalisuse teemalisi ettevõtmisi, kuhu kaasati ka lapsevanemaid. Lasteaiad saatsid oma tegemistest ülevaate Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialistile Maiu Veltbachile. Turvalisuskuu ettevõtmisteks kasutati vahendeid, mida Jõgeva maavalitsusele eraldati Eesti Haigekassa tervist edendava projekti “Kodu- ja vabaajavigastuste vältimine Jõgevamaal” raames.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus