Turvalisus ennekõike!

Meil on igal suvel kusagil mingi teelõik nii remondis, et selle ääres elavad inimesed peavad nägema kurja vaeva tööle ja koju pääsemisega. Inimestel pole veel ununenud Pikkjärve-Tabivere teelõigu remondiga seotud õudused, kui juba kollitab järgmine pea 20 kilomeetri pikkune teeparandus – seekord küll Õuna-Vägeva lõik.

Selle tee äärde jääb kaks asulat — Vaimastvere ja Vägeva. Lehetegijad mõistavad kohalike inimeste soovi saada remonditava tee äärde võimalikult pikalt kergteid. Sest kui juba teed remonditakse, siis on mõistlik ka kergteed rajada.

RMK pani küll Toomal Endla kaitseala ekspositsiooni kinni, et seda tänavu uuendada. Loodust aga pole võimalik kinni panna, külastajaid käis Endla kaitsealal ka tänavu.

Vähemasti mullusuvised teabepunktide külastajate arvud näitasid, et Tooma teabepunkti külastati meie maakonnas kõige enam. Seega on täiesti põhjendatud kergtee rajamine Toomale. Seda enam, et Vägeva jaamast Toomani ja sealt uuesti rongi peale marsitakse mõnikord suisa klasside kaupa. Lastel võiks ju olla turvaline tee, samuti täiskasvanutel.

15. september 2012

blog comments powered by Disqus