Turvaliselt kooli, turvaliselt koju

Tavalisest tegusam on koolialguse aeg ka politseinikele. Pole midagi traagilisemat sellest, kui laps oma kooliaasta alguses kooliteel raskelt viga saab või isegi elu kaotab. Just seetõttu räägimegi aastast aastasse septembrikuu algul liiklusohtudest ja sellest, kuidas neid koolilaste jaoks võimalikult minimaalseks muuta. Samal põhjusel koonduvad politseijõud septembri esimesel nädalal tavalisest tihedamalt koolide ning koolialgusega seotud noorteürituste toimumiskohtade ümber. Turvalist liiklemist aitavad tagada mitte ainult kollastes vestides liikluspolitseinikud ja konstaablid, tähelepanelikult jälgivad liikluses toimuvat kõik meie prefektuuris töötavad inimesed, ameti- ja asukohast olenemata.

Sel sügisel loodame abi liikluse ohjeldamisel ka seni väga edukalt töötanud politsei ning elanike koostööl põhinevalt liiklusliinilt. Telefonile 14 900 võib teatada kõigist, kes hooletusest või oskamatusest teisi liiklejaid ja eriti lapsi nende kooliteel ohustada võivad ? kas ülekäiguraja ees mitte peatudes, tänavatel kihutades, masinate vahel “nõeludes? või joobnud peaga autot juhtides. Kõik sellised juhid tuleb korrale kutsuda enne, kui nende tekitatud ohud õnnetusega lõpevad.

Kolme kuuga on meie liiklusliin tänu teile, helistajad, hoiatanud juba rohkem kui 1200 liikluse ohustajat. Vaid ühega neist on olnud vaja ka teist korda vestelda. Tähelepanelike kaasliiklejate teadete järgi on teedelt-tänavatelt kõrvaldatud 15 joobes sõidukijuhti. Arvestades, et  joobes juhtide tõttu on Lõuna-Eestis sel aastal hukkunud 15 inimest, siis võib öelda, et nii mõnegi liikleja elu on päästetud just tänu hoolivatele teatajatele. Liiklusliinile helistajate hulk näitab, et meie hulgas on järjest rohkem inimesi, kellele läheb korda liikluses toimuv ja kes ei jää pelgalt pealtvaatajaks.

Oma panuse lastele ohutu koolitee kindlustamiseks saab aga anda meist igaüks, sest vähemalt ühe liikleja ? iseenda ? tegutsemist suudame alati kontrollida. Lapsed õpivad käituma täiskasvanuid jäljendades. Seega on iga täiskasvanud inimese kohus anda teedel-tänavatel liigeldes lastele järgimist väärivat eeskuju.

AIVAR OTSALT,
Lõuna politseiprefekt

blog comments powered by Disqus