Turvaline rahakasutus pangakaardiga

Suur hulk eestimaalasi peab kaardimaksevõimalust täna legaalse ettevõtluse võrdkujuks ning on häiritud, kui seda põhiõigusena tunduvat makseviisi mõnes asutuses ei pakuta. Teine osa aga kasutab pangakaarti peamiselt sularaha väljavõtmiseks pangaautomaadist ja nii jäävad neil mitmed pangakaardi eeliseid kasutamata.

Ühelt poolt kätkeb sularaha kaasaskandmine, eriti suuremate summade puhul, endas kahtlemata tõsist turvariski. Kui teil varastatakse rahakott koos pangakaardiga, jääb pangakontol olev raha teile alles. Kui aga raha kotis  või kodus on, peate  alati arvestama ohuga, et jääte varga käe läbi sellest ilma. Kindlasti tuleks püüda loobuda harjumusest oma kontole laekunud raha kohe välja võtta.

Kuid on ka mitmeid teisi põhjusi, miks on mõttekam sooritada oma oste pangakaardiga. Mida enam pangakaarti maksmisel kasutate, seda lihtsam on teil oma kuludel internetipangas loodud rahaplaneerija abil silma peal hoida.

Nimelt on pangad loonud internetipangas eelarve planeerimise lahendused, millega on võimalik hinnata ja reguleerida oma kulutusharjumusi.  Tasuta e-teenusena loodud planeerija liigitab tehtud tulud ja kulud eraldi gruppidesse: kommunaal- ja sideteenused, sularaha väljavõtt, toit, riided, meelelahutus jne.

Süsteem on sedavõrd nutikas, et teab ise makseterminali järgi enamike kulude liiki, aga samas on kasutajal võimalik käsitsi ka igale tehingule ise grupp määrata. Näiteks paneb kulude ja tulude planeerija Selveris tehtud kulutuse automaatselt toidu gruppi, kui aga ostsite hoopis aiatööriista, võib tehingu käsitsi kodukulude või hobide alla tõsta. Kasutaja võib määrata igale grupile eelarvelimiidi ning jälgida graafikutelt kuu jooksul eelarve täitumist.

Samuti pakuvad need keskkonnad pere-eelarve koostamise ja haldamise võimalust, mis tähendab, et  kumbki perekonna leivateenija saab vastastikuse soovi korral lisaks oma kulutustele ühiste eelarvete raames ka teise osapoole kulutustel internetipangas silma peal hoida. Mõistagi eeldab see täielikku vastastikust usaldust.

Pangakaartidel on veel ka muid kasulikke funktsioone. Neile, kes pole veel interneti- või mobiilipangaga parimaks sõbraks saanud, pakub pangakaart võimalust tutvuda sularahaautomaadist oma kontojäägi ja viimaste tehingutega ning tasuda ka igakuised telefoni-, elektri- ja muid arveid. Mugavaim viis selleks on siiski internetipank, kus on võimalik lisaks igapäevaste kulutuste jälgimisele ning maksete teostamisele taotleda ka laenu või järelmaksu, avada kogumiskonto, jälgida oma pensionikonto seisu ja teha palju muud.

Internetipank on tänapäeval ka lihtsam viis siseneda erinevatesse riigi poolt pakutavatesse e-teeninduskeskkondadesse. Samuti on internetipank üks väravatest riigiportaali www.eesti.ee, mille kaudu on võimalik suhelda riigiga ning kasutada sadu riigi e-teenuseid alates elukoha registreerimisest ja lõpetades oma digiretseptide vaatamisega.

Pangakaardi ja internetipanga kasutamisega kaasnev turvalisus on tagatud aga ainult juhul, kui kannate hoolt selle eest, et teie PIN-kood ja internetipanga paroolid oleksid võõraste eest kaitstud. Kindlasti ei tohi koode koos kaardiga rahakoti vahel hoida. Kindlam viis koode kaitsta on need pähe õppida või leida neile koht, mis oleks vaid teile teada.  

i</span>

ULLA ILISSON, Swedbanki jaepanganduse divisjoni direktor

blog comments powered by Disqus