Turukaubandusest Mustvees

Mustvee turu omaaegne valdaja on aastatel 1998 – 2000 müünud turu hooned  koos nende juurde kuuluva teenindusmaaga erakätesse. Väiksemad vahepealsed omanikuvahetused ei muuda  üldpilti. Täpsemalt peegeldab seda alljärgnev:

*Kinnistuosa aadressiga Tartu tn 7 (1247 m²), sihtotstarbega ärimaa, kuulub AS-le Indeko Varahaldus ja sellel asub turuhoone.

*Kinnistuosa aadressiga Tartu tn 7A (4367 m²), sihtotstarbega tootmismaa, kuulub AS-le Indeko Varahaldus ja sellel olev hoonestus turukaubandust ei puuduta.

*Kinnistuosa aadressiga Tartu tn 7B (3143 m²), sihtotstarbega ärimaa, kuulub Jõgeva Majandusühistule ja sellel asub ehitusmaterjalide kauplus koos kaarhallist laohoonega.

*Kinnistuosa aadressiga Tartu tn 7C (2342 m²), kuulub AS-le Indeko Varahaldus, kuulub AS-le Indeko Varahaldus ja hoone koos  teenindusmaaga on turukaubanduses kasutatud riiete müügialana.

*Kinnistuosa aadressiga Tartu tn 5 (1065 m²), sihtotstarbega ärimaa), kuulub OÜ-le Pajula ja sellel olev hoonestus turukaubandust ei puuduta.

*Kinnistuosa aadressiga Tartu tn 5A (2625 m²), sihtotstarve ärimaa, kuulub Jõgeva Majandusühistule. Turu kaubitsemistsoon kulgeb piki selle kinnistu piiri.

Puu- ja juurviljade ning muude esmatarbekaupade müük  toimub AS-le Indeko Varahaldus territooriumil, mis ümbritseb turuhoonet,  mille aadress on Tartu tn.7

Mustvee linnavalitsuse roll turu territooriumil heakorra ja pinnakatete parandamise nõudmisel ning turukaubanduse müügitingimuste parandamiseks on erakapitalile pigem soovituslikku laadi, kuid jätkame läbirääkimisi kinnistuomanikega. Et kinnistuomanike valdused paiknevad küllalt suletud ruumis kõrvuti, poolitades platse, on loogiline, et sobiv lahend saadakse koostöös.

Mustvee linnavalitsus teeb kõigile Mustvee turu territooriumil tegutsevatele kinnistuomanikele ettepaneku  remontida 2010. aasta suveks oma kinnistu teenindusmaa pinnakate.

Mustvee  linnavalitsus teeb AS-le Indeko Varahaldus ettepaneku  parandada toidukaupade müügitingimusi ja korrastada turu tualettruumid, tagades ka nende jooksva hoolduse. Siinjuures on kindlasti abiks ka tervisekaitsetöötajate nõudlik silm, sest nimelt neid kavatseme üldise olukorra parandamiseks tingimata kaasata.

Mustvee Linnavalitsus teeb AS-le Indeko Varahaldus ja Jõgeva Majandusühistule ettepaneku leida lahendus ja sulgeda autoliikluseks Tartu maantee poolne värav, sest lisaks turukaubanduse segamisele loob autode väljasõit Tartu maanteele pidevalt ka liiklusohtlikke olukordi.

MATI KEPP, Mustvee linnapea

blog comments powered by Disqus