Turismistrateegia arutelud suurendavad vajalikku koostööd

Esmaspäeval toimus Põltsamaal Lõuna-Eesti turismistrateegia arutelu.


„Võru, Valga, Põlva, Tartu ja Jõgeva maakond on üheskoos koostamas Lõuna-Eesti turismistrateegiat. Strateegia koostatakse koostöös Lõuna-Eesti turismiklastri partnerite ja erinevate sihtgruppidega ning on maakondade ja valdkondade ülene praktiline töödokument, milles sisalduvad arengusuunad ja tegevuskava tulenevalt peamistest sihtturgudest.
Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamist veab eest SA Tartumaa Turism ning seda aitab kokku panna Civitta meeskond,“ selgitas Lõuna-Eesti turismiklastri projektijuht Kertu Vuks. „Lõuna-Eesti turismistrateegia elluviimisega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist,“ lisas Vuks.
Peetud arenguseminaride, intervjuude ja veebiküsitluse põhjal on esile tõstetud vajadused ja ootused koostööle Lõuna-Eesti turismisektoris: koostööd teevad nimetatud maakondade turismiettevõtjad ja lisaks on kaasatud huvilisi ka Viljandimaalt.
Lõuna- Eesti turismistrateegia koostamine on praegu jõudnud arutelude faasi.
Lõuna-Eesti ettevõtjad, turismiarendusorganisatsioonid, kohalike omavalitsuste ja EASi esindajad panid detsembris 2019 ühiselt kokku Lõuna-Eesti turismiklastri toimimismudeli, mis on aluseks turismiklastri moodustamisel, klaster alustab tööd jaanuaris 2021.

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus