Tunnustuse pälvisid kõik trupid

Eile Anna Haava nimelises Pala Koolis peetud Anna Haavale pühendatud luulekavade konkursil “Täheks tulevpõlvedele“ otsustas zhürii tunnustada kõiki osalenud truppe.

iii

Luulekavade konkursil “Täheks tulevpõlvedele “ esinesid luuleetendustega Juhan Liivi nimelise Alatskivi Keskkooli, Laiuse Põhikooli,  Lustivere Põhikooli ning Anna Haava nimelise Pala Kooli õpilased. Õppurid olid koos õpetajatega välja valinud nii mõtlikumaid  kui ka humoorikamat sõnumit kandvaid Anna Haava luuletusi. “Minu arvates on kõige enam vaeva näinud Pala kooli õpilased. Tüdrukud olid kohe vahetud ja esinedes muutusid järjest julgemaks ka poisid,” ütles zhüriisse kuulunud kirjanik Jürgen Rooste.

Hea luuletunnetus

Pala kooliõpilased olid esitamiseks valinud  luuletused, mille sisuks neidude ja noormeeste siseheitlused endale abikaasa leidmisel.  Emakeele ja kirjanduse õpetaja sõnul oligi Pala kooli luulekava esitatud ka tänapäeva probleeme silmas pidades.  

Alatskivi Keskkooli õpilased said zhüriilt kiita väga hea luuletunnetuse eest. Lauluna kõlas tuntud “Ei saa mitte vaiki olla”. “Kui Anna Haava luulet on vahel esitatud ka liiga „aulalikult”, siis Alatskivi õpilased oskasid sellest hoiduda,”  lausus Jürgen Rooste.

Laiuse Põhikooli luuletrupi kõige tugevamaks küljeks peeti aga väga head lavastust. Häid sõnu hindajatelt pälvisid ka sama kooli etlejatepaar Merily Mägi ja Kert Kuldmägi. Jürgen Rooste julgustas neid edaspidi ka pikemate luulekavadega esinema.

Koos kirjanik Jürgen Roostega kuulusid zhüriisse Halliku Hariduse Seltsi eestvedaja Mare Nõmm, kes oli zhürii esimees, Jõgeva maavalitsuse haridus-ja spordinõunik  Heiki Sildnik ja Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi esimees Maie Puusepp.

Tänusõnu pälvisid  ka luulekavasid juhendanud õpetajad Leili Lind Pala koolist, Kait Eilnad Alatskivi keskkoolist, Silvia Sööt Laiuse põhikoolist ja Malle Tuur Lustivere põhikoolist.

Autasustati omaloomingukonkursi võitjaid

Kultuurisündmusel autasustati ka Anna Haavale pühendatud omaloomingukonkursile “Kodukülast kodumaani” esitatud proosapalu ja luuletusi. Ürituse korraldaja, Halliku Hariduse Seltsi juhatuse liige Helgi Vaga ja sama seltsi liige Linda Olmaru lugesid ette kõik konkursile laekunud tööd. 

Linda Olmaru luges ka Anna Haava luulet ja kilde tema mälestusteraamatust.  

Maavanem Viktor Svjatõsev toonitas, et Anna Haava on üks vaimuinimesi, kelle järgi tuntakse Jõgevamaad. Kõiki, kes on ühel või teisel moel aidanud kaasa Anna Haava 145. sünniaastapäeva tähistamisele, ütles tänusõnu Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist Pille Tutt.

Pala vallavanem Jozsef  Weinrauch üllatas aga viiulimänguga.

iii

JAAN LUKAS   

blog comments powered by Disqus