Tunnustus Mustvee noortekeskusele

Tallinnas toimunud haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti noorsootöö keskuse korraldatud iga-aastasel noortevaldkonna tunnustussündmusel Noorte Heaks Tänu toodi esile läinud aasta noorsootöö tegusid ja tegijaid üle Eesti. Aasta noortelaagriks 2019 valiti Mustvee valla noortekeskuse noortelaager TAIP.


Projektlaager TAIP toimus Mustvee vallas möödunud aastal esimest korda ja see tõi Voore aktiviseerimiskeskusesse kokku 30 noort üle valla. Tegemist oli kakskeelse laagriga, mis keskendus ennetustööle, kaasates tegevusse Mustvee päästekomando, veebikonstaabli, abipolitseiniku, Punase Risti, muusikaterapeudi, töötukassa ja mitu teist organisatsiooni. Projektilaagri mõte tekkis sellest, et ühinenud valla noored ja noortejuhid ei olnud omavahel tutvunud ja koostööd teinud ning laager näis selleks suurepärane viis.
Projektlaager TAIP on olulise tähtsusega eelkõige kohalikule kogukonnale omavahelise koostöö arendamisel. Suur aitäh, kasvatajad Kadri, Kaidi, Kertu, Triinu, Jelena, Nadežda, Anneli ja kõik koostööpartnerid!
Tulevikus hakkab laager toimuma igal aastal valla eri piirkonnas ja juba augustis ootame valla 7–11-aastaseid Mustvees toimuvasse laagrisse.
Toimunud noortevaldkonna tunnustussündmus oli järjekorras juba neljateistkümnes. Sündmusega seisavad ministeerium ja noorsootöö keskus selle eest, et noorte heaks panustajaid märgataks.

Laidi Grauen, MVN juhataja

blog comments powered by Disqus