Tulude deklareerimine läheneb

Peagi on taas aeg tulusid deklareerida. Nagu ka eelnevatel aastatel, algab see 15. veebruarist. 7. kuni 9. veebruarini on igaühel võimalik tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma eeltäidetud andmetega, mis maksu- ja tolliametile teada on.

Eeltäidetud andmed on näiteks aadress, pangakonto number, tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (näiteks palk ja kinnipeetud tulumaks), haigusrahad, pensionid, tasutud koolituskulud, kingitused ja annetused, tasutud pensionikindlustuse maksed, andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta, v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu.

Eeltäidetud ei ole andmed välisriigis saadud tulu kohta ega välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata, andmed muu vara võõrandamise kohta, residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E. Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.

Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaolevatest andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed maksu- ja tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.

Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt, saata postiga lähimasse maksu- ja tolliameti teenindusbüroosse või tulla büroosse kohale E-N 8.30-16.30, R 8.30-15.30. Jõgeva teenindusbüroo aadress on Suur tn 3, Jõgeva.

Deklaratsiooni peavad  esitama  füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile ehk vormile A, lisaks ka ettevõtlustulu vormi E; isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt; isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui saadud kasu ning kes soovivad selle kahju summa järgnevatele aastatele edasi kanda; isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid; isikud, kes on saanud tulu kasu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu, müünud metsamaterjal või raieõigust ning isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.

Büroos väljastab teenindaja kõigile soovijatele eeltäidetud tuludeklaratsiooni blanketi, mida maksumaksja ise vajadusel täiendada saab. Sel aastal ei ole teenindusbüroodes väljas tühje (nn „siniseid“) deklaratsioonivorme, neid saab igaüks vajadusel ise välja trükkida meie kodulehelt.

Kõige kindlam on esitada siiski eeltäidetud andmetega deklaratsioon, siis võib kindel olla, et maksuhaldurile teadaolevatest andmetest midagi deklareerimata ei jää.

KERSTI KRONBERG, maksu- ja tolliameti büroojuht

blog comments powered by Disqus