Tulkkila ja Põltsamaa koole seob aastate pikkune sõprus

Põltsamaa ühisgümnaasiumil on Kokemäe linna Tulkkila kooliga olnud juba pikaajalised sidemed, mis on vastu pidanud kakskümmend aastat. Sellest on välja kasvanud õpilaste vahetamine, kus ühel aastal viibivad Soome noored Eestis ja aasta pärast Eesti noored Soomes.

Aprilli lõpus olid Põltsamaa peredes külaliseks Soome Tulkkila kooli õppurid. Eesti poolelt õpilaste vahetust koordineerinud Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpetaja Lilio Võsu ütles, et nädala programm oli väga tihe ja igasse päeva mahtus midagi huvitavat. Teisipäeval peeti kontsertaktus, kus lisaks külalistele osalesid ka 4.-6. klassid, sest need klassid olid külaliste võõrustajad. Soome õpilased osalesid õppetundides, näiteks valmistasid nad õpetaja Eve Oro käsitöötunnis trükitehnikas koti. Möödunud kolmapäeval sai teoks robotiteater, millele järgnes robootika töötuba. Neljapäeval käisid Soome külalised Saadjärve ääres asuvas Jääaja Keskuses. Samuti tutvusid Soome noored Tallinna linna ja teletorniga ning Põltsamaa linna ja selle huvi pakkuvamate objektidega. 

Linna läbiv jõgi muudab sõpruslinnad sarnaseks

Tulkkila kooli õpetaja Elina Makkoneni sõnul viibis tema õpilasvahetuse raames Eestis juba neljandat korda. Elina Makkonen töötab Tulkkila koolis eripedagoogina. Talle meeldis väike ja rahulik Põltsamaa linn väga. Eriti hindas ta Põltsamaa jõge, mis linna ilusamaks muudab.

Ka Kokemäed läbib jõgi. Põltsamaa kooli kunagine õpetaja Malle Müls lisas, et Elina Makkonen on neljal korral külastanud Põltsamaa suviseid lossikontserte. Makkoneni ja Mülsi peret seovad peresuhted ja nad käivad sageli üksteisel külas.

Tulkkila kooli 6. klassi õpetaja Pirjo Taivalmäki ütles, et tema viibib Põltsamaal teist korda. Tema hinnangul on Põltsamaa ja Kokemäe loodus veidi erinevad. Kokemäel elab küll Põltsamaaga võrreldes poole rohkem inimesi, ent hajutatud hoonete ja piisava roheluse tõttu suuremat rahvaarvu seal ringi liikudes väga ei taju. Pealinnast Helsinkist asub Kokemäki 200 kilomeetri kaugusel. 

Peresuhted muudavad sõprussidemed tugevaks

Põltsamaa muusikakooli kontsertmeister Ülle Noormägi lausus, et tema tütart Katariinat seovad Soome sõbraga väga tihedad sidemed ja nad vahetavad interneti teel iga päev mõtteid. Eelmisel aastal oli Katariina Noormägi üks nendest, kes avaldas soovi Soome Kokemäele vahetusõpilaseks minna ning nii ta seal ühes peres elades endale sõbra leidiski.

Lilio Võsu ütles, et just peredes elamine muudabki noorte omavahelised sõprussidemed väga tugevaks. Nädala jooksul, mil noor teda võõrustava pere juures elab, muutub ta justkui oma lapseks. Võõrustava pere lapsega käiakse koos nii koolitundides, huvialaringides kui igal pool mujalgi.

Enn Kinguste, kelle peres üks Soome lastest peatus, ütles, et aasta tagasi viibis tema tütar Sigrid Soomes. Nüüd aga ei tulnud nende peresse siiski Soome noor samast perest, vaid teisest. Tulkkila kool on kuueklassiline ning Malle Mülsi sõnul lõpetas see Soome noor, kes möödunud aastal Kinguste peres viibis, vahepeal Tulkkila kooli ära. Sellegipoolest suhtleb Sigrid Kinguste eelmisel aastal nende peres viibinud soomlasega interneti teel edasi.

Soome ja Eesti noored suhtlevad omavahel inglise keeles. Enn Kinguste sõnul on noortel inglise keel väga hästi käes ja suhtlemine nende jaoks raskusi ei valmista. Ka Heinar Mölderi peres oli tänavu vahetusõpilaseks hoopis teisest Soome perest pärit noor, sest selle pere laps, kelle juures tema tütar Hanna-Liisa Mölder aasta tagasi viibis, lõpetas samuti möödunud aastal Tulkkila kooli kuuenda klassi. Sellegipoolest suhtleb ka Hanna-Liisa oma Soome tuttavaga siiani edasi. Mölderi peres elas nädala vältel Mia Puolakka, kes perepea sõnul oskas inglise keelt pisut vähem kui tema tütar. See aga ei seganud kuigivõrd noorte omavahelist suhtlemist. 

Külalisest noormehe perega loodetakse pikaajalised sõprussuhted luua

Ülle ja Viljar Saksniidu poja Harti külaliseks oli nädala jooksul Joonas Toroska. Pereema Ülle lausus, et nendel oli eriti tore võimalus võõrustada tumeda nahavärviga noormeest. Kohe esimesel õhtul läksid nad kõik koos Põltsamaa ujulasse ujuma. Teisel õhtul oli neil plaan minna jalgratastega sõitma, kuid kahjuks juhtus siis vihmane ilm olema ja nii võeti ette tubased mängud. Nädala keskel aga käisid nad koos oma külalisega Kuningamäe kardirajal kartidega sõitmas. Ülle Saksniidu sõnul sai Joonas kardisõiduga suurepäraselt hakkama, mida tõestas kardirajalt kaasa antud paber tema sõidutulemuste kohta.

Perenaisena tõdes Ülle, et Joonas oli väga tagasihoidlik sööja ja et tema oli valmistunud hoopis tõsisemaks kokkamiseks. Saksniit lausus, et nemad loodavad Joonase pere näol endale Soomest peretuttavad leida. Juunikuus on Saksniidu perel plaanis ühele Kokemäel elavale tuttavale perele külla sõita. Selle reisi raames plaanivad nad külastada ka Toroska pere, kus kasvavad lisaks Joonasele veel kolme- ja viieaastane õde. Ka Saksniidu peres on lisaks Hartile kasvamas kolmeaastane tütar Lee, kellel oleks Joonase õdedega hea võimalus tuttavaks saada.

Ülle Saksniidu sõnul Hartil veel inglise keel kõige paremini käes ei ole, kuid samas oskab ta ise igapäevase vestluskeele tasemel soome keelt ning oli tänu sellele poistele suhtlemisel sagedasti vahendajaks. Tõlkimiseks võeti vahepeal isegi arvuti appi.

Saksniit lausus, et selline kogemus oli neile ja nende pojale Hartile väga kasulik. Hart ei kipu kohe kõigiga suhtlema. Aga nende päevade jooksul avanes temagi rohkem ja nad said Joonasega headeks sõpradeks. “Loodan, et sellest õpilasvahetusest kasvab meie pere jaoks välja pikaajalisem sõprus ja läbikäimine ka Joonase perega,” tõdes Ülle Saksniit. 

Laste jaoks ülioluline

Õppealajuhataja Riina Valdmetsa sõnul on selline õpilasvahetus väga oluline õpilaste silmaringi laiendamiseks ja teiste kultuuride tundmaõppimiseks. Kui eelmise külaskäigu eel uuriti, millised on laste lemmikkirjanikud ja külaskäigul tutvustati neid vastastikku, siis selleaastaseks õpiülesandeks oli Eesti ja Soome rahvussümboolika vastastikune tutvustamine.

Tunnustamaks 20 aastat kestnud õpilasvahetust Tulkkila kooli ja Põltsamaa ühisgümnaasiumi vahel, kutsus Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots oma vastuvõtule Soome külalised ja Põltsamaa õpetajad. Linnapea tunnustas Tulkkila kooli ja Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpetajaid ning õpilasvahetuste algatajaid ja eestvedajaid tänukirjaga.

Riina Valdmets rõhutas, et selline õpilasvahetus saab hästi toimida, kui on ühelt poolt hea õpetajate koostöö ja teiselt poolt toetavad lapsevanemad. Neljapäevasel lõpuõhtul tunnustas direktor Aimar Arula tänukirjaga Soome õpilasi vastuvõtnud peresid. Järgmisel kevadel ootab Tulkkila kool taas külla kümmet Põltsamaa õpilast ja kaht õpetajat.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus