Tulevasse Viruvere vineeritehasesse tööle soovijaid juba jätkub

Jõgeva lähedal Viruveres, kuhu AS Estonian Plywood rajab vineeritehase, käib juba aktiivne ehitustegevus. Järgmisel aastal käivituvas tehases peaks tööd leidma 150 inimest.


Elame vastuolulisel ajal. Ühelt poolt on palju räägitud sellest, et maapiirkonnas ja väiksemates asulates napib töökohti. Samas kurdavad tööandjad, et neid kimbutab tõsine tööjõupuudus. Viruverre kerkiva vineeritehase tegevjuht Randel Veerits on optimistlik ning usub, et tehase käiku minemise hetkeks on olemas vajalikul hulgal töötahtelisi inimesi.

Kuidas kulgevad ettevalmistused vineeritehase rajamiseks?

„Intensiivselt ja plaanipäraselt. Põhiseadmete tootjatega on käed löödud ja enamikuga lepingud sõlmitud. Ehitusega seotud koostööpartnerid on valitud ning tööd käivad.”

Kas ehitusprojekt tehase rajamiseks on valmis?

„Jah, põhiprojekt on valmis. Lähtuvalt kokku lepitud ajagraafikust, tulevad projekteerijatelt veel ehitajale tööjoonised.”

Kas vajalik võimsus elektri- ja internetiühenduseks on olemas?

„Elekter on olemas. Läbi valguskaabli saame internetiühenduse tööle tehase serveriruumi valmimisel kevadel, hetkel võtame internetti õhust.”

Kas ehitaja on välja valitud?

„Ehitushanke võitis Ehitustrust AS. Ehitus käib alates juulist. Tegelikult alustasime tegevust juba märtsis, kui hakkasime eluohtlikke amortiseerunud ja koledaid asfalditehase hooneid lammutama. Ehitame tehast perspektiivitundega, arvestades võimalusega tulevikus laieneda.”

Millal algab seadmete paigaldamine ja kust te need saate?

„Seadmed ostame Euroopa parimatelt tootjatelt. Seadmeid hakkame paigaldama järgmise aasta kevadel.”

Kas olete juba alustanud töötajate otsimisega? Kust töötajaid leida loodate?
„Oleme alustanud juhtide ning spetsialistide värbamisega. Tootmistöötajate värbamisega hakkame aktiivsemalt tegelema uue aasta esimeses kvartalis. Eelkõige soovime pakkuda tööd Jõgevamaa elanikele. Vajadusel värbame inimesi kaugemalt.”

Kas inimene, kellel on jäänud 4-5 aastat pensionini, võiks teie tehasesse tööle kandideerida?

„Muidugi võib. Vanus ega pensioniaeg ei ole meie jaoks probleemiks. Kes tunneb endas jõudu meie vineeritehase käivitamise projektis kaasa lüüa, on oodatud endast märku andma.”

Kas kandidaatidel peaksid olema mingid eeldused ja oskused sellise töö tegemiseks?

„Välja õpetame kohapeal, selleks kaasame head spetsialistid. Oluline on õppimisvõime ja valmisolek vineeritööstuses töötada.”

Kas vähemalt osa töödest eeldab head füüsilist vormi?

„Kuna tegu tööga tootmises, siis on eelduseks piisavalt hea füüsiline vorm. Mõnel töökohal on füüsiliselt raskem, mõnel kergem. Töötajaid värvates püüame leida neile sobiva töö.”

Kui palju esimeses etapis töötajaid vaja on?

„Esialgu oleme arvestanud vajadusega värvata tootmis- ja kontoritöötajad kokku orienteeruvalt 150 inimest. Tootmistöötajaid on plaanis värvata nelja vahetuse jaoks. Tööle hakkame 12tunnistes vahetustes ja seitsmel päeval nädalas. Pikkade vahetustega töögraafiku alusel töötajad saavad nädalas rohkem vabu päevi. Inimesed harjuvad taolise graafikuga kiiresti ja hiljem ei soovi tavapärasele kaheksatunnisele graafikule tagasi minna.”

Kas on olnud juba huvilisi?

„Teeb rõõmu, et sooviavaldusi on tänaseks kogunenud juba kena hulk. Kutsun üles kõiki, kes tunnevad huvi meie meeskonnaga ühinemise vastu, esitama meile sooviavalduse. Hea, kui inimene kirjas ka ennast pisut tutvustab: millist tööd on ta varem teinud ning millised ootused on seoses tööga vineeritehases.”

Millal algab töötajate koolitamine?

„Esimese vahetuse koolitusega alustame orienteeruvalt järgmise aasta mais.”

Kas võite öelda, milline on palk?

„Palganumber sõltub ametikohast, vastutusest ja inimese võimetest. See arutatakse läbi ja lepitakse töötajaga kokku töövestlusel. Kindlasti pakume konkurentsivõimelist palka.”
Milliseid hüvesid lisaks palgale pakute?

„Töökeskkonnale ja headele olmetingimustele pöörame esmajärjekorras tähelepanu Meil tuleb kolmenädalane suvine puhkus, tõenäoliselt juulis. Lisaks nädal jõulupühade ajal.”

Millised saavad olema olmetingimused?

„Töötajatele pakume võimalust pärast tööd ning pauside ajal meeldivas keskkonnas hinge tõmmata. Ehitame nii meeste kui ka naiste duširuumide kõrvale saunad, kus on võimalik pärast tööpäeva lõõgastuda.”

Millal tuleb esimene toodang?

„Usun, et sügisel 2019.”

Millist toormaterjali vajate ja kust seda saate? Kas tooret on piisavalt saada?

„Tooraineks on kasepalk, mida jätkub Eestis piisavalt. Soovime vähendada ümarmaterjali väljavedu Eestist ning anda kohalikule toormele suurema lisandväärtuse. Puit on meie kohalik rikkus ja on kahju, kui seda odava raha eest Hiinasse müüme.”

Kui suur on plaanitud toodangu maht ja investeering?

„Esialgu mainitud 30 000 kuupmeetrist valmistoodangust oleme plaane suuremaks korrigeerinud. Ka investeering kujuneb seetõttu esialgu välja öeldud 30 miljonist eurost suuremaks.”

Millal tehas kogu planeeritud mahus käiku võiks minna?

„Plaanime 30 000 kuupmeetrit vineeri toota juba 2020. aastal. See tähendab koos terve meeskonnaga usinat õppimist, harjutamist ja pingutamist. Küllap saame tehase käivitamisel nii rõõmu kui ka valu tunda. Teeme seda koos, ühtse meeskonnana ja üksteist toetades. Olen veendunud, et meie tehasest saadav positiivne kogemus jääb igale töötajale meelde kogu eluks.”

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus