Tulevase riigigümnaasiumi hoone seinas suured praod

Kui kopp Jõgeval tulevase riigigümnaasiumi  ehk renoveeritava Aia tänav 34 asuva hoone vundamenti lahti kaevas, kostis äkki nii kõva kolinat, et kõik töömehed majast välja jooksid.

Hoone raudtee poolsesse otsaseina olid ilmunud suured seina läbivad praod ning  tekkis varinguoht.

Ehitaja korraldas hoones viibinud inimeste evakueerimise ning piiras ligipääsu varinguohus hooneosale, et objekti ohutus tagada.


Jõgeva riigigümnaasiumi hoone rekonstrueerimistöid tegev TREV-2 Ehituse OÜ informeeris ka tellijat Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) varinguohu tekkimisest ning tööde osalisest peatamisest objektil.
 

Linnavõimud olukorraga kursis


Jõgeva linnapea Kalmer Lain kinnitas, et tekkinud olukorrast informeeriti ka linnavõime ning tema on käinud juba kahel nõupidamisel. Linnapea kinnitusel otsivad ehitaja ja projekteerija ning samuti ka tellija praegu aktiivselt lahendusi. Lain möönis, et tegemist on 1950. aastal ehitatud vana majaga ning ehitaja ja projekteerija pidid ootamatusteks valmis olema.

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Madis Idnurme sõnul telliti tekkinud olukorra hindamiseks põhjalik ekspertiis, mis selgitab välja vahejuhtumi põhjused ja pakub välja edasise tegevuskava.

Idnurme kinnitusel jätkab ehitaja hoone mitteavariilistes osades graafikujärgsete töödega.  


“See, millises mahus tuleb ehitajal täiendavaid töid teha ja kas ning milline mõju kaasneb sellega tööde graafikule, selgub pärast ekspertiisi ja parima võimaliku ehitustehnilise lahenduse valimist eeldatavasti tuleval nädalal,” lisas Idnurm. Enne vundamenditöödega jätkamist tuleb tõenäoliselt hoone otsasein tugevdada terastõmbidega, et fikseerida tekkinud olukord ning olemasolevad praod seintes täita.

Maja peab korda saama tuleva aasta 1. septembriks

Jõgeva riigigümnaasiumi hoone rekonstrueerimistööde leping sõlmiti tänavu 23. mail riigihankel soodsaima pakkumise teinud ettevõtetega TREV-2 Ehituse OÜ ja Teede REV-2 summas 2 779 382,74 eurot, millele lisandub käibemaks. Kokku laekus riigihankele kolm pakkumist. Remont algas koolimajas juulis.

Kooli rekonstrueerimistööde rahastamisel kasutatakse kooliinvesteeringute programmi “Koolid korda” vahendeid ja saastekvootide müügitulust laekunud raha, mille eest tehakse CO2 projekti mõistes abikõlbulikke töid. Kvoodirahad peaksid aga olema kasutatud käesoleva aasta lõpuks.

Hoone peab olema renoveeritud 2013. aasta suve lõpuks ja õppetöö peaks seal algama juba 2013. aasta 1. septembril.

Mullu novembris sõlmisid Jõgeva linn ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts notari juures lepingu, millega linn andis Aia tänav 34 asuva hoone, kus töötas Jõgeva täiskasvanute keskkool, hoonestusõigusega üle Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile.

Hoonestusõigus seati tasuta, tähtajaga viiskümmend  aastat.  RKASil on kohustus kasutada hoonestusõiguse oluliseks osaks olevat koolimaja üksnes asutatava riigigümnaasiumi põhimääruses toodud ülesannete täitmiseks.

Jõgeva linnavolikogu otsustas juba mullu mais, et nimetatud maja antakse üle RKASile.

28. oktoobril sõlmisid kolmepoolse ühiste kavatsuste protokolli  Jõgeva linn, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ning haridus- ja teadusministeerium. See protokoll puudutas koostööd ehitus- ja projekteerimistingimuste väljastamiseks, projekteerimis- ja ehitustööde tähtaegu, komisjonide tööd, valduse üleandmist ja rendilepingut.

Riigigümnaasiumi rajamise keskseks eesmärgiks mitmetes Eesti piirkondades on tagada gümnaasiumiharidus senisest suuremale arvule noortele nende kodumaakonnas.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus