Tuleval nädalal alustatakse Jõgeva raudteejaama ümbruse rekonstrueerimisega

Järgmisel nädalal algavad Jõgeva raudteejaama ümbruses ehitustööd. Korda saavad kõnniteed ning rajatakse parklad autodele ja jalgratastele.


 Jõgeva linn sai Euroopa Liidu tõukefondidest toetust projekti “Jõgeva raudteepeatuse parem ühendamine erinevate liikumisviisidega” elluviimiseks.

Põhjalikult rekonstrueeritakse kehvas seisukorras jalgteed Jaama tänaval ja Mustvee maanteel ning kohandatakse need 2,5 meetri laiuseks jalg- ja jalgrattateeks, rajatakse uus jalg- ja jalgrattatee Kesk tänavale – see hakkab kulgema Kesk tänava sõidutee ja raudtee vahelisel maa-alal ja ulatub Selveri juures olevast raudteeületuskohast kuni bussijaamani, mistõttu on edaspidi mugavam ja turvalisem liikuda bussijaamast otse raudteepeatusse. Lisaks rajatakse 28 autode parkimiskohta Jaama ja Kesk tänava sõidutee ääres (kus praegu on kõvakatteta porine mitteametlik parkimisala) ning linna esimene katusega rattaparkla 10 jalgratta hoiustamiseks.

Jaama tänav ja Mustvee maantee saavad uue LED-valgustuse, mis valgustab lisaks jalg- ja jalgrattateele ka sõiduteed. Valgustus rajatakse ka Kesk tänava uue kergliiklustee äärde.

Projekti elluviimiseks korraldas Jõgeva linn hanke, kus parimaks osutus OÜ Maveter/OÜ Nordpont ühispakkumus summas 479 410 eurot (koos käibemaksuga). Ehitustööd peavad olema lõpetatud käesoleva aasta novembriks. Omaniku järelevalvet hakkab teostama OÜ Real-E State. 83 protsenti projekti kuludest kaetakse EL tõukefondidest ja 17 protsendise omaosaluse katab Jõgeva linn.

Koostöös Eesti Raudteega paigaldatakse raudteeperroonile elektrooniline infotabloo, kus hakatakse edastama interneti vahendusel rongide reisigraafikuid.

ERKI TEDER, Jõgeva linnavalitsuse arenduse peaspetsialist

blog comments powered by Disqus