Tuleohutuse olukord Eestimaa kodudes on murettekitav

Projekti käigus külastasid päästeteenistuse spetsialistid 3973 Eestimaa kodu. Projekti oli kaasatud ka üle poole Eestimaa kohalikest omavalitsustest, kes soetasid 13 000 suitsuandurit toimetulekuraskustes peredele.
2007. aasta jooksul on suitsuanduri paigaldanud ligikaudu 23 000 leibkonda, kokku on suitsuandur viiendikul Eestimaa kodudest.
Praegu mõtlevad paljud inimesed oma kodu kindlustamisele varaste eest, kuid vähe sellele, kuidas end tule eest kaitsta. Oleme koostanud ülevaated tuleõnnetustest ning kodude probleemidest maakondade ja ka kohalike omavalitsuste tasandil. Paljuski on mured seotud sotsiaalse toimetulekuga.
Projekti “Kodu tuleohutuks!” eesmärgiks oli parandada inimeste teadlikkust kodu tuleohutusalastest riskidest ning anda oskused, teadmised ja vastavad vahendid kodu tuleohutumaks muutmiseks. Projekt jätkub ka järgmisel aastal.
Eesti on tulesurmade osas Euroopa Liidus esimesel kohal. Igal aastal hukkub meil keskmiselt 140 inimest ning 80 protsenti neist eluruumides. Tänase seisuga on Eestis tuleõnnetustes hukkunud 111 inimest, 2006. aastal oli see arv 164.

VIOLA MURD,
Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus