Tulemine ja olemine Torma rahvapeol

Märtsikuu 25. päeval panime Tartumaal piduriided selga ja seadsime end teele, et jõuda Jõgevamaale.


Tulemine oli tore ja tuttav, sest aastate jooksul on Reola segarühma tantsijatel tee Tormasse juba üsna lühikeseks sõidetud. Torma naisrühm korraldab seda üritust juba 11 aastat.

Olemine Anna Raudkatsile pühendatud Torma rahvapeol oli soe, kodune, lustlik ja hariv. Torma naisrühma pikaaegne juhendaja, sõnaosav ja väsimatu Luule tutvustas kõikidele pidulistele Anna Raudkatsi laulumängude lugu.

Anna Raudkatsi tõekspidamised ja püüdlused olid suunatud emakeele, muusika, liikumise, mängimise ja tantsimise vaheliste seoste loomisele, see andis tema elutööle tõelise väärtuse.

Rahvapeol osalenud rühmad: Torma naisrühm, Lümati naisrühm Lahe, Laiuse-Sadala segarühm, Paunvere Tootsid-Teeled ja Reola segarühm on just Raudkatsi sõnade järgi tegutsenud. Kõik rühmad näitasid oma tantsudega rõõmu, lusti, hoogsust, väärikust, mängulisust ja armastust eesti rahvatantsu vastu. Vahva oli vaadata erinevate tantsuloojate rahvatantse ja laulda-mängida Torma kapelli saatel Anna Raudkatsi kogutud laulumänge.

Sõpradega kohtuda ja sõprade juures olla on alati tore. Kaunis küünal jääb meenutama mõnusat tulemist ja olemist Torma rahva seas.

Aitäh, Torma naisrühm, et saime olla teie külalised.

KALLI IRD, Reola segarühm

blog comments powered by Disqus