Tulemas on kolme maakonna külade päevad

Naabermaakondade Ida- ja Lääne-Virumaa ning Jõgevamaa Kodukandi ühendused kavandavad ühiseid külade päevi, mis on plaanis pühendada Eesti vabariigi 90. aastapäevale.

Külade päevad, mis on kavas pidada 12. – 14. septembrini, kujutavad endast ühtlasi jätku kolme maakonna Kodukandi ühenduste omavahelisele koostööle. Varem on korraldatud mitmeid ühiseid ettevõtmisi ja koolitusi. „Viimasel kolmel aastal pole meil omavahelisi kokkusaamisi ja ühisettevõtmisi millegipärast enam olnud. Kui nüüd Ida-Virumaa Kodukandi ühenduse rahvas Lääne-Virumaa ja meie maakonna ühenduste esindajad kokku kutsus, veendusime taas, et me sobime hästi ning meie eesmärgid ja plaanid haakuvad,” leidis Jõgevamaa Kodukandi ühenduse juhatuse esimees Karina Kaarepere.

Seekord vahetati esmalt mõtteid külaelu teemadel ning kõneldi sellest, mida huvitavat kusagil korda on saadetud. Seejärel käidi välja kolme maakonna ühiste külade päevade mõte ning pandi paika ka nende päevade üldisemad plaanid. Järgmisel kokkusaamisel Lääne-Virumaal Veneveres arutati päevade kava juba üksikasjalisemalt läbi.

Eelseisvad külade päevad kolme maakonna külaliidritele otsustati pühendada Eesti Vabariigi 90. aastapäevale. Seepärast ei ole see ühisettevõtmine mitte töine, nagu varasemate aastate kokkusaamised peamiselt endast kujutanud on, vaid pigem kogemuslik ja ajaloohõnguline. Tegevus hakkab enamikus kulgema läbi õpitubade. Algust tehakse Sadalas Eesti Vabariigi alguse 1918. aasta stiilis. Õpitubades võetakse käsile oskused, mis tänapäeval ununema kipuvad: leivaküpsetamine, kanga ülespanek jne. Kõneldakse selle kandi ajaloolistest sündmustest. Järgmisel päeval liigutakse koos edasi Ida-Virumaale Aserisse, kus tutvutakse lähemalt savitööga vanaaegselt moel. Viimane peatuspaik on Karepal ja Võsul, kus Jaaniojal üritatakse koos sepatöö saladustesse pühenduda. Lõpetatakse ühislauludega ja tänapäevaselt. “Nii elame näitlikult läbi Eesti Vabariigi eilset ja tänast aega,” ütles Karina Kaarepere.

Praegu otsitakse kavandatavale ühisettevõtmisele rahastamisvõimalusi. Edasistel kokkusaamistel moodustatakse igas maakonnas juba ilmselt oma korraldustoimkonnad.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus