Tulekul rahvusvaheline Maa-aasta

Samuti on plaanis vähendada terviseprobleeme suurendades loodusteaduste tervishoidlike aspektide mõistmist. Maa-aasta raames plaanitakse ehitada ohutumaid struktuure ja laiendada linnaalasid looduslikke pinnasealuseid tingimusi säilitades. Samuti määratletakse kliimamuutuse inimtegevusevälised mõjutajad ja suurendatakse teadmisi erinevate maavarade allesolevate varude osas, et vähendada poliitilisi pingeid. Eraldi keskendutakse ka sügaval asuva ja seni raskesti kättesaadavale põhjaveele, et parandada selle kättesaadavust. Ka võetakse ette möödunud aastal palju kõneainet tekitanud evolutsiooniteooria ja püütakse selle mõistmist inimestele kergemaks teha. Üldiselt püütakse suurendada avalikkuse huvi loodusteaduste vastu ning julgustada noori ülikoolides loodusteadusi õppima. Aasta ürituste korraldajad tahavad oma peamised sõnumid saata otsustajate ja poliitikuteni, kellele on vaja suuremaid teadmisi loodusteadustest, mida nad saaksid rakendada jätkusuutliku arengu huvides. Samuti loodavad korraldajad, et nende sõnumid jõuavad kõikide maailma hääleõiguslike kodanikeni, et nad mõistaksid ? loodusteaduste abiga on võimalik rajada paremat ühiskonda. Maa-aasta peaks tähelepanu tooma ka korraldajate kaasteadlastele, kes mõistavad Maa erinevaid omadusi, kuid kes vajavad abi, et panna need teadmised teenima planeedi elanike huve. Aasta uurimisteemad valitakse lähtudes nende ühiskondlikust olulisusest ja ennustatavatest positiivsetest tulemustest. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus