Tuhandekroonist kohamaksu lapsevanemad tasuda ei suuda

Mustvee linnavolikogu tõstis käesoleva aasta 17. augustil Mustvee Muusika- ja Kunstikoolis õppivate laste kohamaksu 350 kroonilt tuhande kroonini kuus, enamik lapsevanemaid seda tasuda ei suuda. Vanemate survel töötatakse praegu välja toetuste süsteemi Mustvee linna sissekirjutatud laste jaoks.

Suurem osa Mustvee Muusika- ja Kunstikoolis õppivate laste vanematest said kohamaksu tõstmisest teada kooli avaaktusel 1. septembril. Esimesse klassi astujatele olid katsed 23. ja 24. augustil. Kohamaksu tõstmisest ei teadnud siis keegi midagi ka koolis, sest teade maksutõusust jõudis lapsevanemate kinnitusel kooli alles kümme päeva pärast otsuse vastuvõtmist ehk 27. augustil. Saanud õppemaksu pea kolmekordsest tõstmisest teada, tuli 30. augustil kokku Mustvee Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu ning kirjutas pöördumise linnavolikogule ja linnavalitsusele.  

Õpilase koht maksab 1290 krooni

3. septembri õhtupoolikuks kutsusid lapsevanemad kokku koosoleku, et tekkinud olukorda arutada ja saada linnavolikogult selgitusi. Koosolekule ilmus kaks volikogu liiget. Riina Mereväli-Vingertšuk ütles, et temale jäi küll mulje, et volikogu ei pea vajalikuks lapsevanematega seda küsimust üldse arutada, sest otsus on tehtud.

Veera Aganitši sõnul ei ole lapsevanematele ühtegi mõistlikku põhjendust esitatud, miks oli vaja õppemaksu pea kolm korda tõsta. Mereväli-Vingertšuki sõnul ei tea nad senini, kuivõrd põhjalikult see otsus oli volikogu komisjonides läbi töötatud, milliseid argumente oli kaalutud, mis oleksid olnud hinnatõusu alternatiivid.

Juba kevadel oli juttu, et õpilase koht maksab Mustvee Muusika- ja Kunstikoolis tegelikult 1290 krooni.

Marika Õunapuu sõnul pole ka pealinna lähiümbruse muusika- ja kunstikoolides  tuhandekroonist kohamaksu kuus. Taoliste summadega opereerivad enamasti erakoolid, lisas ta. “Jõgeval või Tartus käia tuleb lõppkokkuvõttes odavam,” märkis Õunapuu.

Riina Mereväli-Vingertšuk ütles, et vanemad, kel vähegi võimalik, viivad oma lapsed kas Tartusse või Jõgevale. “Paar kuud käin Tartus ainult muusikakooli pärast, siis leian lapsele seal kooli. Siis otsin ka endale töökoha. Nii mõnigi pere kolib niiviisi üldse Mustveest ära. Selle tagajärjel laekub linnakassase veelgi vähem tulumaksu ja auk eelarves aina suureneb,” rääkis ta. 

Vanemad kardavad kooli sulgemist

Mereväli-Vingertšuki kinnitusel viib tuhandekroonine kohamaks selleni, et Mustvees pannakse Muusika- ja Kunstikool kinni. “Volikogu liikmed saavad aru, et lapsevanemad ei ole suutelised seda maksma, nad on ju mõistusega inimesed. Minu küsimus on, kas üldse on mingit teist teed kaalutud, kust oleks võimalik raha leida,” küsis ta. Koosolekul ta seda ka küsis, kuid vastust kahjuks ei saanud.

Krista Pirk-Birk lisas, et tema ei tea ühtegi katteallikat, kust saaks muusika- ja kunstikoolile raha juurde. Sotsiaalkulutusi on linnas tema hinnangul niigi tugevasti kärbitud.

Marika Õunapuu sõnul on vanematele 500 krooni ülemine piir, sellest summast suurem kohamaks käib lihtsalt üle jõu. “Siin ääremaal on palgad küllalt väikesed, üle miinimumpalga paljud ei teenigi, osades peredes on üks vanem ka töötu,” nentis ta

Lapsevanemad on kõik oma laste hariduse nimel nõus pingutama ja loomulikult ka juurde maksma, aga summad peavad jääma realistlikeks. Praegune ettepanek on kahjuks vanemate jaoks utoopia.

Riina Mereväli-Vingertšuki sõnul pole Mustvees lastele lihtne alternatiivset tegevust leida. “Kas nad peavad siis kõik pärast kooli kogunema Konsumi ette, kultuurikeskust ju praegu ka pole,” tõdes ta.

Marika Õunapuu lisas, et kui lapsi ei harita, siis ei hakka nad tulevikus ka uhkes kultuurikeskuses käima. “Kui lapsel puudub harjumus, siis täiskasvanuna ta vaevalt sinna enam läheb. Kui kultuurikeskus valmis saab, võib olla on reaalne muusika- ja kunstikool üldse sinna üle viia,” tunnistas ta.

Lada Pärna sõnul jääb kooli laulmistundidest üksi väheks. Marika Õunapuu sõnul tahavad lapsed muusikakoolis käia, nad on õpetajatega rahul. Ka lapsevanemad on muusika- ja kunstikooli õpetajate tööga väga rahul ja kui on probleeme olnud, on need viisakalt lahendatud. Lapsevanemad kinnitasid, et nende eesmärk pole kasvatada tippmuusikuid ja kuulsaid kunstnikke, vaid Mustvee piirkonna jaoks haritud ja intelligentseid inimesi.

Lapsevanemad leidsid, et kuna enamiku volikogu liikmete lapsed enam Mustvee Muusika- ja Kunstikoolis ei õpi, siis oli kohamaksu tõstmise otsust kerge teha. 

Linn otsib lahendusi

Mustvee linnapea Urmas Laur ütles, et lahendamatuid probleeme ei ole ja juba töötatakse välja soodustusi linna sissekirjutatud lastele. Kui suure summa saab linn välja käia ja kui palju jääb vanemate kanda, pole praegu veel teada.

13. septembri õhtul kohtusid muusika- ja kunstikooli hoolekogu liikmed, õpetajad ja linnavolikogu liikmed. Ümarlaual osalenud Mustvee linnavolikogu liikme Laidi Zalekesina sõnul olnuks  kooli, lapsevanemate ja volikogu vahel ammu vaja asjad selgeks rääkida.

Kasepää valla vanemsotsiaalspetsialist Renee Rumm kinnitas, et Kasepää vald toetab oma laste huviharidust kvartalis 900 krooniga. Toetuse saamiseks peab lapsevanem kirjutama avalduse. Kui suur summa huvihariduse toetamiseks järgmise aasta eelarvest eraldatakse, seda Rumm öelda ei osanud.

Mustvee linnavolikogu liige Artur Aganitš tegi 19. märtsi volikogu istungil ettepaneku muusika- ja kunstikooli rahastamine teisest poolaastast linnaeelarvest lõpetada. Telefonivestluses täiendas Aganitš, et Mustvee elanike lapsed tuleks täielikult või osaliselt vabastada õppemaksu tasumisest vastavalt vanema avalduse alusel. Õppemaksust vabastamise peaks tema sõnul otsustama komisjon.

Muusika- ja kunstikooli eelarvet on tänavu vähendatud 26 protsenti ja 1. aprillist tõsteti kohamaksu 200 kroonilt kuus 350 kroonile.

Mustvee muusika- ja kunstikoolis õppis eelmisel õppeaastal 63 last, neist üheksa Kasepää, kaks Lohusuu, üks Torma ja üks Avinurme vallast. Kui palju jääb neid õppima käesoleval õppeaastal, selgub alles siis, kui määratakse kindlaks kohamaksu summa.

Mustvee muusika- ja kunstikooli direktor Jelena Putškova on esitanud lahkumisavalduse, koolile valitakse uut juhti.

Mustvee linnavolikogu arutab muusika- ja kunstikooli kohamaksuga seonduvat tõenäoliselt 24. septembril.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus