Tugiteenused asendushooldust pakkuvatele peredele

Iga laps igatseb oma ema ja isa, oma õdede ja vendade järele. Lapse parimaks kasvukeskkonnaks on perekond, kuid kahjuks pole kõikidel lastel võimalik oma päris ehk bioloogiliste vanemate juures üles kasvada. Põhjusi on erinevaid, kuid juhul, kui laps on jäänud vanemliku hooleta, sekkub riik, pakkudes talle asendushooldust.

Eestis on seatud eesmärgiks suurendada perepõhise asendushoolduse pakkujate hulka, parandada asendushoolduse üldist kvaliteeti ning arendada asendushoolduse tugiteenuseid ja järelhooldust. Selleks on loodud toetuse andmise tingimuste meede „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine”, mille tegevused kestavad 2020. aasta lõpuni ja mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Teenused on mõeldud kõigile hooldus-, eeskoste- ja lapsendajaperedele. Tugiteenuste abil paraneb perepõhise asendushoolduse kvaliteet ning väheneb asendushoolduse teistele vormidele ümber paigutatud laste arv. Teenuste eesmärk on toetada asendushooldust pakkuvaid perekondi ajal, mil laps on perekonda jõudnud ning tekivad raskused, millega perel üksi on keeruline toime tulla. Teenused on asendushooldust pakkuvatele ja lapsendajaperedele tasuta ja neid osutatakse mitmes erinevas vormis. Piirkonnapõhised teenused on mõeldud hooldus-, eeskoste- ja lapsendajaperedele ning neid osutatakse Eesti neljas piirkonnas: põhja-, lõuna-, ida- ja läänepiirkonnas. Teenuse saamiseks tuleb hooldus- ja eestkosteperel pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja ning lapsendajaperel sotsiaalkindlustusameti lapsendamisega tegeleva spetsialisti poole. Peredele pakutakse ka individuaalset psühholoogilist nõustamist. See on individuaalne teenus perele ning seda osutatakse juhul, kui see on vajalik lapsele. Üks pere saab osaleda kolmel individuaalsel nõustamisel. Võimalus on ka grupinõustamiseks. Grupitöö meetodil põhinev nõustamisgrupp aitab peredel leida võimalusi lastega seotud suhte-, kasvatus- ja kooliprobleemide lahendamiseks ning toimetuleku parandamiseks. Nõustamine kestab neli tundi, kohtumiste arv on neli kuni kuus korda aastas, grupi suuruseks 6-12 inimest. Kasutada saab ka temaatilise toetusgrupi abi,  kust pered ja võrgustikutöötajad  saavad uusi teadmisi spetsiifilistes kasvatusküsimustes. Kohtumise pikkus algab neljast tunnist, grupis peab olema vähemalt 12 inimest. Lisaks peredele saavad grupis osaleda teemaga seotud võrgustikutöötajad. Soovi korral pakutakse ka mentorlust. Mentorikeskse nõustamise kaudu võimaldatakse peredele kogemuslikku ja professionaalset pereabi.

AVE ALLIKSAAR-TAMM

blog comments powered by Disqus