Tugiõppeprojekt aitab mahajäänuid

Viimasel ajal on koolides hakatud  suuremat tähelepanu pöörama õpiraskustega laste abistamisele. Just sel eesmärgil allkirjastasid eile Põltsamaa Ühisgümnaasiumis lepingu SOS Lasteküla Eesti Ühingu ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi esindajad.

Tegelikult käivitati õpiraskustega laste abistamise projekt Põltsamaa Ühisgümnaasiumis (PÜG) juba käesoleva õppeaasta alguses.

SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevdirektori Margus Oro sõnul algatas tugiõppeprojekti SOS Lasteküla Eesti Ühing. Ühingu töötajad on vestelnud koolide esindajatega, kus SOS lastekülade lapsed õpivad, ning jutuajamistes selgus, et niisugust abi vajavad ka mõned tavaperede lapsed.

Margus Oro sõnul arutasid nad tugiõppega seotud probleeme juba eelmise aasta lõpus, kuid et Põltsamaal polnud siis veel SOS</stockticker /> peremajad avatud, ei saanud nad tugiõppeks plaanitud tegevustega veel alustada.  

Üks osapool panustab 312 000 krooni

Allkirjastatud lepingu rahaliseks mahuks on ühele lepinguosapoolele 20 000 eurot ehk 312 000 Eesti krooni. Selle summaga toetatakse õpiraskustega laste tugiõpet Põltsamaa Ühisgümnaasiumis. “See on mõeldud lastele, kes vajavad tavapärasest rohkem psühholoogi ja logopeedi abi, samuti aidatakse last järele ühes või teises õppeaines,“ rääkis Oro.

Sellist abi vajavad üldjuhul lapsed, kellega vanemad piisavalt ei tegele ja kellel on nõrk kodune toetus. Nii mõnigi kord pole tugiõppeprojekti elluviimiseks koolides piisavalt inimesi või ka raha. “Saime aru, et kui riik ja omavalitsused selle probleemi lahendamisega oma jõududega toime ei tule, on neile tarvis täiendavat abi osutada,“ rääkis Oro.

SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevjuhi sõnul võib kool tugiõppe korraldamisel vajadusel ka väljastpoolt inimesi kaasata.

“Kui näiteks koolil oleks tarvis tugiõppe läbiviimiseks pool psühholoogi ametikohta juurde luua, siis oleme meie valmis seda toetama. Oleme seadnud eesmärgiks, et 50 protsenti tugiõppeks vajalikust summast maksame meie ja ülejäänu annab lepingupartner,“ selgitas Oro.

Tema sõnul toimusid juba enne käesoleva õppeaasta algust PÜG-i juhtkonnaga  arutelud, millist abi kool tugiõppe läbiviimisel täpsemalt vajab. Samuti räägiti läbi nende klasside juhatajatega, kus õpiraskustega lapsed õpivad.  Praeguseks hetkeks on kõik tegevused ka kirjalikult fikseeritud. Tugiõppe kohta koostatakse aastas kahel korral — 5. juulil ning 5. jaanuaril — aruanded.  

Aitab tagasi tuua koolirõõmu

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktori Aimar Arula sõnul on SOS Lasteküla Eesti Ühingu poolt algatatud projekt väga vajalik ja suunatud enamjaolt erivajadustega laste abistamisele.

Selle projekti raames saavad lapsed kõneravi ja abi  õppeainetes n-ö järje peale jõudmiseks. Arula sõnul võib kõnealust projekti ka ennetustegevuseks nimetada, sest abi osutatakse nendelegi lastele, kellel ei ole ühes või teises aines suuri probleeme, kuid ilmnevad juba esimesed mahajäämuse märgid õppetöös.

“Meie soovime, et selle projekti kaudu saaks abi võimalikult palju lapsi. Nii palju, kui selle summa ulatuses vähegi võimalik, me ka abi osutame,“ lubas koolijuht. “Kuid SOS lasteküla lapsed on selles projektis kõige tähtsamal kohal. Oleme ühe SOS Põltsamaa lasteküla pereemaga neid probleeme arutanud ja jõudsime järeldusele, et mõned nende pere lapsed vajavad kindlasti nii logopeedilist abi kui järeleaitamist mitmetes õppeainetes, rääkis

Aimar Arula, kelle sõnul  ei kaasata sellesse projekti otseselt kooli õpetajaid, küll aga kasutatakse koolitajate abi. PÜG selles projektis kogu omapoolse summa ehk 20 000 euro ulatuses rahaliselt ei osale.

“Meie maksame ju õpetajatele, psühholoogidele ja logopeedidele nagunii nende töö eest ning need summad arvestatakse projekti sisse,“ lausus Arula.

Esimesed tõsisemad kokkuvõtted tugiõppe tulemuslikkusest  tehakse jaanuari alguses, mil on valmis aruanne käesoleva õppeaasta esimese poolaasta tulemustest. Õppeaasta lõppedes  vaadatakse kolme õppeaasta kohta kehtiv 1+1+1 leping üle ja koostatakse võimalike täiendavate tegevuste kohta lepingu lisad. Pole välistatud, et kõiki lepingus fikseeritud tegevusi  tulevikus enam ei vajata.

“Aastatel 2010-2012 peab meie poolt algatatud projekt Põltsamaal toimima. Tugiõpet võimaldades tahame õpiraskustega lastele koolirõõmu tagasi tuua,“ rääkis Margus Oro.

i

TOOMAS REINPOLD

blog comments powered by Disqus