Tugiisikud hakkavad koostöös pangaga kliente nõustama

Jõgeva vallavalitsuse saalis peeti üle-eestiline koolitus tugiisikutele, kes hakkavad nõustama laenu tagastamisel murelikku olukorda sattunuid.  

Jõgevamaa Tugikeskuse, sihtasutuse Dharma ja Swedbanki koostöös on teoks saanud pilootprojekt, mille raames hakkavad väljaõppe saanud tugiisikud nõustama inimesi, kellel on ühel või teisel põhjusel tekkinud või tekkimas raskused eluasemelaenu tagasimaksmisel pangale.

Nõustajatele esinesid koolitusel loengutega Swedbanki esindajad. “Uusi teadmisi saamas oli 43 tugiisikut, kes tegutsevad Jõgeva-, Harju-, Järvamaal ja Lääne-Virumaal,” ütles Jõgevamaa Tugikeskuse juhatuse liige Kaire Sardis.

“Nõustamine algab sellest, et Swedbank suunab mureliku kliendi — nii kutsutakse meie pilootprojektis nõustatavaid — tugiisiku juurde. Nõu vajajaks ei pruugi olla mitte üksnes võlgnikud, vaid ka inimesed, kes tunnetavad, et neid makseraskused ees ootavad,” lisas Sardis.

Sihtasutuse Dharma arendusjuhi Tiina Parmasto hinnangul võib tugiisikute asjatundlikust nõust ja abist paljugi kasu olla. “See võimaldab ennetada olukordi, kus pangale võlgu jäänud inimene jääb ilma oma korterist, majast või muustki varast,” märkis ta.

“2007. aastal osalesin tugiisikute baaskoolitusel. Seekordsel koolitusel oli aga meeldiv tõdeda, et ka pangal on soov olla keerulistesse olukordadesse sattunud inimestele abiks. Mitmete tavaarusaamade järgi püüavad pangad makseraskustes klientide vara igal juhul endale saada, kuid nagu selgus, on pangad valmis hädasolijale liitlaseks olema,” rääkis üks tugiisikuid Janne Maisväli, kes teeb oma põhitööd Põltsamaa Ühisgümnaasiumi sekretärina.

Tugiisikute koolitusel olijaid tervitas Jõgeva vallavanem Enn Kurg, kes andis ülevaate paikkonnast ja siin teoksil olevatest ettevõtmistest. Sotsiaaltööst ja teemakohastest projektidest rääkis aga sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste.  

Õppepäeva korraldasid Jõgevamaa Tugikeskus, sihtasutus Dharma ja Swedbank. Koolitusi tugiisikutele on korraldatud ka Tallinnas, Tartus, Paides ja teisteski linnades.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus