Tublid Jõgeva valla kodanikud saab nüüd ära märkida

  1. 1. novembrini on võimalik esitada ettepanekuid, keda tunnustada Eesti Vabariigi aastapäeval valla kõrgemate autasudega – aukodaniku nimetuse, vapimärgi või vapiplaadiga. Jõgeva vallavalitsusele kirjalikult esitatavas ettepanekus peavad sisalduma esitatud isiku eluloolised andmed ja põhjendus, miks ta väärib aukodaniku tiitlit, vapimärki või vapiplaati. Ettepanekus tuleb ära märkida ka esitaja nimi ja kontaktandmed. Vastav blankett on Jõgeva valla kodulehel.

Vallavalitsus edastab esitatud ettepanekud koos oma seisukohaga volikogu kantseleisse ning need vaatab läbi komisjon, mida juhib vallavolikogu esimees. Komisjoni valitud nominendid esitatakse otsustamiseks volikogu täiskogule.

Jõgeva valla vapimärgiga tunnustatakse füüsilist isikut Jõgeva vallale osutatud eriliste teenete eest ning Jõgeva valla vapiplaat on mõeldud juriidilise isiku tunnustamiseks Jõgeva vallale osutatud eriliste teenete eest.

Aukodaniku märgi ja tunnistuse ning vapimärgi või -plaadi annavad volikogu esimees ja vallavanem üle Jõgeva valla korraldataval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus