Trasside uuendamisel tekkinud kaevude reostus võis põhjustada tervisehäireid

Ülemöödunud nädalal sai Jõgeval Suurel tänaval vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimise  käigus vigastada reoveetrass, mille tagajärjel sattus roiskvesi põhjavette ning reostas Suur tänav 80, 83 ja 87 majade kaevuvee.

Tuginedes linnaelanike pöördumisele, esitas linnavolikogu liige ja Rahvaliidu fraktsiooni esimees Mai Treial arupärimise Jõgeva linnavolikogu esimehele Meelis Pauklinile ja linnapeale Kalmer Lainile   Eelmisel neljapäeval peetud volikogu istungil rääkis  tekkinud olukorrast ja selle likvideerimisest Jõgeva linnavalitsuse liige  Kalle Pint, kes juhib ka renoveerimistöö tellinud  osaühingut Jõgeva Veevärk. 

Üks inimene vajas haiglaravi

Linnajuhtidele esitatud arupärimises nimetas Mai Treial vee -ja kanalisatsioonitrasside renoveerimist väga vajalikuks tööks, kuid märkis, et kommunikatsioonide uuendamisega on kaasnenud ka probleeme. Üheks vajakajäämiseks peab ta seda, et trassi purunemisele üle-eelmisel nädala reageeriti alles 13 juunil ja siin trass suleti. “Võimalik, et just reostatud vee tarbimine joogiveena  põhjustas mitmete Suure tänava  elanike haigestumise. Üks neist vajas ka haiglaravi,” märkis Treial.

Esmaseks probleemi lahenduseks on tema sõnul nimetatud majapidamistele kasvõi ajutiselt veevedu,  kuni veeproovidele saabuvad vee kasutamist lubavad vastused. “Oluline on teada, kuidas reostus kaevudes likvideeritakse ja kelle kuludega,” lisas ta.

Jõgeva linnavalitsuse liige, OÜ Jõgeva Veevärk juhatuse liige  Kalle Pint kinnitas  veereostuse olemasolu Suure ja Pae tänava piirkonnas. “Kinnistutel Suur 80, 83 ja 87 on olnud tunda fekaalide lõhna. Osadel inimestel on esinenud kõhulahtisust ja ka muid haigusnähte, mis võivad olla tingutud reostatud vee tarbimisest.  Esimese teate tekkinud olukorra kohta sai Jõgeva Veevärk esmaspäeva, 13. juuni lõuna paiku kinnistu 87 omanikult. Seejärel saatsime Pae, Suure, Heina ja Sõnajala tänava elanikele kirjad, milles  soovitasime kontrollida veeallikaid. Ühtlasi andsime teada, et puhast vett on võimalik saada Vainu ja Sõnajala tänava lõpus asuvatest vesikutest.  Proovid võtsime teisipäeval, 14. juunil ja saatsime need analüüsimiseks Tartusse laborisse. Vastused peaksid saabuma käesoleval nädalal,” rääkis Pint. 

Tema sõnul võis reostus olla tingitud erinevate probleemide kuhjumisest ja ebasoodsate olukordade kokkulangemisest. “Näiteks  võisid piikvasaraga töötades avaneda vanad praod.   Pole ka välistatud, et kuivaga on põhjavee või õigemini pinnavee tase langenud ja see põhjustas reostuse levikut kanalisatsioonitorudes või lampkastides. „ Veel mainis Kalle Pint seitsmekümnendate aastate algul ehitatud trasside ehituskvaliteedi küsitavusi KEK-i linnaosas.

“Lähipäevil saavad paika torustikud ja kaevud. Teostatakse ka reovee ümberpumpamist uude trassi. Reovett  pumbatakse välja nii kaua, kuni kaevude vesi puhtaks saab. Lisaks vesikutele Vainu ja Sõnajala tänavas, on võimalik kasutada ka Suure ja Pae tänava ristis asuvat veevõtupunkti,” ütles Pint. Ta lisas, et hoone aadressiga Suur 83 on uue veetrassiga juba ühinenud ja ülejäänud kinnistuomanikud kaaluvad ühinemist.

Treial tundis huvi ka uue vee-ja kanalisatsioonitrassidega ühinemise võimalike hindade vastu. “Oleme elanikke hindadest teavitanud nii nendele saadetud kirjades, OÜ Jõgeva veevärk kodulehtedel kui ka Jõgeva linnalehe vahel ilmunud kliendilehtedes. Vastava info väljasaatmist jätkame ka edaspidi. Vastavalt Jõgeva linnavolikogu otsusele ei tohi olla 2012. aastast seal, kus on vee- ja kanalisatsioonitrassid olemas, kogumiskaeve. Trassiga liitumata majapidamistel tuleb asjad korda seada,” lisas Kalle Pint. Volikogus lepiti kokku, et täiendavat infot avaldatakse ka ühes järgnevatest linnalehtedest.

Veel soovis Mai Treial teada, kuidas heastatakse kahju ühele Suure tänava majale, mille sein trassitööde käigus kannatada sai. “Praeguseks on selle maja müür üles laotud, katus ja ka elektriühendus taastatud. Loodetavasti jõuavad majaomanik ja Wesico Project varsti kokkuleppele ka viimistlustööde ulatuse osas. Trasside renoveerimistööde käigus kahjustada saanud haljastus ja teekatted taastatakse. Mõistagi kuulub ka nende tööde tegemine projekti hulka. Aktiivsem taastamistöö algab juulist,” lausus Pint.

i

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus