Tõukefondide aastakonverentsil tunnustati parimaid projekte

Kategoorias ?Suurim üllataja ja ametnike lemmik? võitis MTÜ Kesk-Eesti Käsitööettevõtjate Seltsi projekt, mille sisuks on maanaiste ettevalmistus kvaliteetsete käsitöötoodete tegijaiks. Kategoorias ?Kõige uuenduslikuma ideega projekt? võitis Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli projekt ?Uus võimalus?, mis kujutab endast koolitusmudelit põhikooli poolelijätnud õpilastele. Kategoorias ?Parimad lõimijad? võitis Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse projekt, mille sisuks on eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides ning Eesti-sisesed tööjõulähetused keelepraktika eesmärgil. Kategoorias ?Suurim väljakutse? võitis Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse projekt ?E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides?. Kategoorias ?Kõige tööturulähedasem/kaasavam infotehnoloogia? võitis MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koja projekt ?Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt?. Kategoorias ?Kõige selgema tulemusega projekt? võitis Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS projekt ?Toimiv elukestva õppe ruum?. Kategoorias ?Tervislikuma väljundiga projekt? võitis Tartu Ülikooli käitumis- ja terviseteaduse doktorikooli projekt. Kategoorias ?Parim näide kutsekoolide ja tööandjate koostööst? võitis SA Innove projekt, mille sisuks on töökohapõhise õppevormi ehk õpipoisikoolituse rakendamine kutseharidussüsteemis. Kategoorias ?Kõige laiahaardelisem projekt? võitis Eesti Vabaharidusliidu projekt ?Õppimine parandab elukvaliteeti?. Kategoorias ?Parim näide avaliku ja mittetulundussektori koostööst? võitis Eesti Olümpiakomitee projekt ?1.-3. astme treenerite kutsekvalifikatsioonisüsteemi ja sellele vastava koolitussüsteemi väljaarendamine?. Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 aastakonverentsi korraldas Haridus- ja Teadusministeerium Tartus Atlantise konverentsikeskuses. Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 nimetus on ?Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem?. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus