Tosin omavalitsusjuhti taotlevad loodavalt koalitsioonilt haldusreformi seaduse muutmist

Kaksteist omavalitsusjuhti saatsid uue koalitsiooni moodustamiseks läbirääkimisi pidavatele erakondade esimeestele pöördumise, milles paluvad uue võimuliidu loomisel teha kiiresti muudatused haldusreformi seadusesse.

Pöördumises märgitakse, et haldusreformi seaduse mitmete sätete, sealhulgas sundühendamise regulatsiooni, kehtetuks tunnistamist põhiseadusvastasuse tõttu, on riigikohtus taotlenud 26 kohalikku omavalitsust, sealhulgas ka käesoleva ettepaneku esitajad.

Pöördumise autorid paluvad uuelt valitsuskoalitsioonilt kogu reformi peatamist ning haldusreformi seaduse uuesti vastuvõtmist koos funktsionaalse aspektiga ehk täpsustatud kohalike omavalitsuste osutatavate teenuste sisu ja kvaliteedi kriteeriumidega.

Kui nimetatud ettepanek ei leia heakskiitu, siis igal juhul paluvad pöördumise autorid teha haldusreformi seaduses muudatused selliselt, et reformi läbiviimise lähtealuseks on kohalike omavalitsuste tegelik vabatahtlik ühinemine ning valitsuse algatusel sundühendamine jäetakse ära. “Omavalitsuste ühendamise aluseks peab aga olema mitte elanike miinimumarv vaid tegelikku haldusvõimekust näitavad sisulised kriteeriumid,” ütles Pala vallavanem Jozsef Weinrauch.

“Praeguse seaduse järgi otsustakse omavalitsuste võimekuse üle vaid 5000 elaniku kriteeriumi alusel. Erandite tegemise võimalused on nii piiratud, et neil ei ole praktilist tähendust. Võimekuse hindamine peaks aga toimuma omavalitsuse võimekust hindavate sisuliste kriteeriumide järgi. Elanike arvu võiks arvestada vaid ühe täiendava kriteeriumina,” lisas ta.

Weinrauchi sõnul teevad pöördumisele allakirjutanud omavalitsusjuhid ettepaneku vaadata üle kõik haldusreformi seaduses toodud tähtajad, et reformi ei viidaks läbi kiirustades ja kaalutlemata. “Oleme valmis igati selgitama oma ettepanekuid ning kaasa aitama parima lahenduse leidmisel. Arvestades, et haldusreform mõjutab laiapõhjaliselt elu Eestis, on vaja seda teha kaalutletult ja põhjendatult.”

Pöördumisele kirjutasid alla vallavanemad Jozsef Weinrauch Pala, Ivar Tedremaa Kambja, Aivar Aleksejev Ülenurme, Aare Anderson Luunja, Rain Sangernebo Nõo, Andrus Blokk Rakke, Andrus Toss Tudulinna, Veikko Luhalaid Vaivara, Viktor Raum Lüganuse ja Andres Hanso Pöide vallast ning Loksa ja Kallaste linnapead Värner Lootsmann ja Gennadi Kulkov.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus