Tormas ühineti naabrivalveliikumisega

Torma aleviku servas paikneva Hariduse tänava elanikud rakendasid nii otsese kuritegevuse tõkestamiseks kui turvalisuse ja heakorra kindlustamiseks tööle naabrivalve.

Naabrivalve eestvedaja Andrus Väitsa sõnul on Hariduse tänava elanikud üksteise majadel ja nende ümbrustel juba aastaid hoolikalt silma peal hoidnud, teadmata põhjusel ringi liikuvaid  kahtlase olemisega isikuid tähele pannud.

“Koostöös vallavalitsusega tekkis aga mõte süsteem ametlikuks muuta ja naabrivalve olemasolust teavitavad sildid paigaldada.” Väits märkis, et vajadusel saab ta ühendada naabrivalve juhi tegevuse ja piirkonnapolitseiniku töö Jõgeva politseijaoskonnas. “Võimalus on probleemi lahendamisse sekkuda politseiametnikuna ning tarvidusel menetlustoiminguid läbi viia,” lausus ta.

“Torma vald on oma arengukavas märkinud inimsõbraliku elukeskkonna eesmärgi saavutamisel prioriteediks just naabrivalvepiirkondade loomise toetamist. Et tegemist on kodanikualgatusliku programmiga, siis eeldab piirkondade teke kohalike elanike initsiatiivi. Vald saab olla vajadusel suunaandja, aidata teabe edastamisel ja infopäevade korraldamisel. Meil ei olnud aga vaja suunaandja olla. Õige teeotsa leidsid Hariduse tänava elanikud sektori esimehe Andrus Väitsa abiga,” ütles vallavanem Triin Pärsim. Tema, Andrus Väits ja Jõgeva politsejaoskonna juht Ivar Dubolazov kirjutasid alla Hariduse tänava naabrivalvelepingule.

“Allkirjastamise eel ja järel toimunud vestlustes arutlesime tuleviku üle ja avaldasime lootust, et naabrivalve saab meie vallas hoo sisse. Samuti rääkisime sellest, kui kasulik on naabrivalve, ning kaalusime inimeste teadlikkuse tõstmise võimalusi infoseminare korraldades. Ivar Dubolazovil on hea meel, et naabrivalvesüsteemiga liitub uusi liikmeid. “Torma vald on neljas omavalitsus Jõgevamaal, kes on algatusega ühinenud. Varem on koostööleppe sõlminud Tabivere, Põltsamaa ja Jõgeva vald ning Jõgeva linn,” ütles Pärsim.

“Küllap võiksid naabrivalvesektorid tekkida nii Torma valla suuremates kui ka väiksemates paikades. Kõik sõltub inimeste tahtest. Vajadus on minu arvates igal pool olemas, nii elupaiga turvalisuse kui naabritest hoolimise mõttes. Naabrivalve ei ole ainult kuritegevuse ennetus, vaid loob kindlasti parema elukeskkonna tervikuna,” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus