Tormas töötab lastehoid ka öösiti ja nädalavahetustel

Aasta algusest tegutseb Torma lasteaia “Linnutaja” majas Mummupesa-nimeline eriilmeline lastehoid, mis on avatud õhtul kuuest hommikul kaheksani ning nädalavahetustel ööpäevaringselt, et lapsevanemad saaksid tööl käia ka siis, kui tavalasteaiad on suletud.


Torma valla sotsiaaltöö peaspetsialist Marika Kalm rääkis neljapäeval peetud lastehoiu avamispeol, et üks ema lubanud oma väikese lapse öösel lauta tööle kaasa võtta, sest ta ei saa teda üksi koju jätta. Nüüd saab see ema ning paljud teised tema saatusekaaslased oma võsukesed õhtul Mummupesa hoiurühma tuua ning tulla neile pärast tööd või järgmisel hommikul järele.

Lastehoid, mis töötaks õhtusel ja öisel ajal ning ka nädalavahetustel, tehtigi Tormasse reaalsest vajadusest lähtudes. Paljudel lapsevanematel lõpeb tööpäev pärast lasteaia sulgemist või peavad vanemad tööle ruttama juba varavalges, mil lasteaiad pole veel avatud. Harvad pole juhused, kus tuleb tööl käia ka nädalavahetustel. Kui vanemal puudub lähedane, kes saaks sel ajal lapse järele vaadata, muutubki töölkäimine võimatuks.  Nüüd on see probleem lahendatud ning need lapsed, kes käivad Torma lasteaias Linnutaja, ei pea pärast lasteaiapäeva lõppu hoiurühma minekuks isegi majast välja minema, sest see asub lasteaiahoone teisel korrusel. 

Mitte ainult Torma valla lastele

Selleks, et oma last hoiurühma kirja panna, tuleks teha Torma valla sotsiaalosakonda vastav avaldus. Lastehoidu võib tuua lapsi ka väljastpoolt Torma valda, kuid eelisjärjekorras  saavad hoiukoha siiski oma valla lapsed. Samuti pole oluline, kui tihti ning kui kaua laps hoiurühmas on. “Vahel ongi nii, et lapsevanem saab lapsele järele tulla tund pärast lasteaia sulgemist ning just selleks ajaks tulebki laps siia meie juurde. Laps ei pea siia tingimata ööseks jääma,” kinnitas  Mummupesa lapsehoidja Liina Stamm.

Hoiurühma oodatakse mudilasi, kelle vanemad käivad lapse hoiurühmas oleku ajal tööl või mõnel tööga seotud koolitusel. See tähendab, et peole ega teatrisse mineku ajaks last hoida tuua ei saa. “Tegemist on siiski vajaduspõhise, mitte mugavuspõhise teenusega,” märkis vallavanem Triin Pärsim.

Erandina võetakse vastu ka need lapsed, kelle vanemad pole jõudnud vastavat avaldust esitada. “Näiteks kui juhtub midagi niisugust, et vanemal on tarvis hädasti otsekohe laps hoidu tuua ning ta tuleb selle jutuga meile ukse taha, siis loomulikult ei aja me teda  minema. Samas saame me ka kohapeal aidata avaldust täita,” rääkisid hoiurühma abivalmid töötajad.

Mis puutub tasusse, siis lapsevanema käest võetakse raha vaid toidu eest, mis on 50 senti ühe toidukorra kohta. Kui laps on lastehoius sellisel ajal, mil toitlustamist ei toimu, ei pea lapsevanem muidugi ka selle eest maksma.

Mummupesa hoiurühma mahub korraga viisteist last. jaanuarikuu jooksul on neid seal ühtekokku olnud kuus.  Hoiurühma töötajad Liina ja Imbi kinnitasid, et seni pole ühelgi lapsel kohanemisega raskusi olnud. Kuigi koht ja inimesed on võõrad, magavad hoolealused öösel rahulikult. “Igal juhul on see praem variant, kui lasta neil kodus üksi olla,” kinnitasid hoiurühma töötajad. 

Mummupesa töötab esialgu kaks ja pool aastat

Hoiurühm loodi Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekti raames. Projekti aitas kirjutada vallavanem Triin Pärsim ning projektijuht on sotsiaaltöö spetsialist Ainika Zilinski. Esialgu katab hoiurühma kulud suures osas just Euroopa Liidu Sotsiaalfond ning käesoleval aastal on Torma valla osalus 15 protsenti. Projektipõhiselt on hoiuteenus avatud kaks ja pool aastat ehk 2018. aasta 30. juunini ning selle ajavahemiku jooksul suureneb valla osalus igal järgmisel aastal kümne protsendi võrra ehk 2017. aastal on valla osaluseks 25 protsenti ning 2018. aastal 35 protsenti.

Juba praegu mõeldakse jätkuprojektile, see tähendab, et selline hoiuteenus võiks jääda Tormasse ka edaspidi. Paraku on kahe aasta pärast suure tõneäosusega ellu viidud haldusreform ning praegu ei oska keegi ennustada, kes ja kuidas siis valda juhib.  Selge on see, et  sellist eriilmelist hoiuteenust, nagu pakub Mummupesa,  on Tormas ning ka mujal Eestis tarvis. Paraku on öine ja nädalavahetustel töötav lastehoiuteenus kättesaadav vaid mõnes üksikus omavalitsuses.

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus