Tormas tähistati Jakobsoni sünnipäeva

Pühapäeval oli Tormas kolmekordselt aja- ja kultuuriloohõnguline sündmus, sest tähistati  Eesti iseseisvuse 90. aastapäeva, ühiskonnategelase, kirjamehe ja põllumajanduse edendaja Carl Robert Jakobsoni 167. sünniaastapäeva ning esitleti  Torma Albumi V osa, mis on pühendatud  Rääbise külast võrsunud eesti keeleteadlasele, soome-ugri keelte uurijale, akadeemik Paul Aristele.

Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamiseks kogunesid praegused ja kunagised tormalased Kõnnus asuva Vabadussõja mälestusmärgi juurde. Päevakohase kõnega esines Torma vallavanem Riina Kull. 1918. aasta 18. detsembril toimunud Kõnnu lahingust rääkis üksikasjaliselt Kaitseliidu Jõgeva maleva ajaloopealik Ülo Pärn. Musitseeris Torma valla ja Kaitseliidu Jõgeva maleva ühendatud puhkpilliorkester, mida dirigeeris Torma puhkpillielu kauaaegne eestvedaja Alfred Õunapuu.

Seejärel mindi Torma Rahvamajja, põhjuseks Carl Robert Jakobsoni 167. sünniaastapäev. Valla kultuurijuht Merle Nisu luges ette Mustvee Vene Gümnaasiumi lõpetanud Galina Bilõtšuki kõne, mis saavutas esimese koha Carl Robert Jakobsonile pühendatud kõnevõistlusel. Merle Nisu juhatamisel esitas Torma Kammerkoor ka isamaalisi laule.

Torma Albumi V osa tutvustamiseks said sõna selle koostajad – Tormalaste Kodupaiga Ühenduse liikmed, praegu Tallinnas elavad kunagised tormalased.  Hiljuti ühenduse esimeheks valitud  Vello Nõmmsalu  toonitas , et juba viies Torma Album   lubab rääkida   traditsioonist. “Esimene Torma Album nägi trükivalgust kolmekümnendate    Minu jaoks on  seoses Torma Albumi tegemisega kõige huvitavam see, et töö käigus suurenevad mitmekordselt teadmised kodupaigast,” ütles trükise üks koostajaid, ajaloolane Endel Laul. Ajakirja Elektriala toimetaja ja samuti albumi koostaja Rein Aro nimetas trükise väärtuseks lausa entsüklopeedilist täpsust.

Torma Albumi V osas on Paul Ariste  artikkel “Missugust murret rääkisin 70 aastat tagasi”, geograafi, etnoloogi ja fennougristi Ott Kursi kirjutis “Ajarännak Aristega” ja mitmed teisedki põhjalikud lood 20. sajandi kõige tuntuma eesti keeleteadlase elust ja teaduslikust pärandist.

Albumi eessõnas pöörduvad aga lugejate poole Jõgeva maavanem Aivar Kokk ja Torma vallavanem Riina Kull, kes räägivad Eesti iseseisvusvõitlusest, kättevõidetud vabadusest ja Torma piirkonna mitmekülgsest ajaloolisest ja kultuuriloolisest rollist.

Vallavanem Riina Kull tänas Tormalaste Kodupaiga Ühenduse liikmeid  tänuväärse ja järjepideva  töö eest Torma Albumi koostamisel ja välja andmisel. Tormalaste Kodupaiga Ühendusel on aga juba uued plaanid. Valmistatakse ette VI Torma Albumit ja mõttes on ka Tormaga seotud tuntud isikuid tutvustav trükis ja samuti peetakse oluliseks tutvustada laiemale avalikkusele Torma Põllumajandusosaühingu edumeelseid kogemusi kaasaegse põllumajandustehnika ja tehnoloogia kasutamisel.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus