Tormalaste kodupaigaühendus valis uueks juhiks Vello Nõmmsalu

Tallinnas peetud Tormalaste  Kodupaigaühenduse 2007. aasta aruandekoosolek-üldkogu otsustas arutelu ja hääletuse tulemusena pikendada juhatuse volitusi üheks aastaks ning uueks juhatuse esimeheks valiti Vello Nõmmsalu.

Mittetulundusühing Tormalaste  Kodupaigaühendus  tegutseb küll Tallinnas, aga hõlmab ligi poolsada Torma juurtega liiget mitte ainult Tallinnast, vaid ka mõnest muust Eestimaa paigast. Ühenduse põhieesmärk on  kodupaiga Torma uurimine, tulemuste ja varem avaldatud materjali kättesaadavaks tegemine, kodupaiga omanäolisuse tutvustamine nii praegustele kui ka endistele tormalastele, aga ka kõigile teistele huvilistele. Kuigi ühendus asub Tallinnas, toimub tihe koostöö Torma vallaga. 

Viies Torma album

Aruandekoosolek on vähe öeldud, ametlik osa, aruannete esitamine, hääletamine, tegevuskava kinnitamine ja muu selline vaheldub mõnusas kohvilauas asjalike ettepanekute, spontaansete meenutuste, lõbusate vahepalade ja ka oma inimeste muusikaliste ettekannetega. Üritusele annab pidulikkust ja väärikust juba kogunemiskoht ise. Nagu juba traditsiooniks saanud, peeti ka seekordne kokkusaamine Kadriorus Poska tänava päevakeskusese väga kaunis saalis.

Üldkogu kuulas ära juhatuse kauaaegse esimehe Aksel Jõgi 2007. aasta tegevusaruande ja hiljem revisjonikomisjoni aruande, mis seejärel pärast arutelu ka kinnitati. Pikema sõnavõtuga esines ühenduse auliige Jüri Kraft, kes on viimasel ajal tormalastele hästi tuntud ka kui puhkpilliorkestrite  festivali ToPoF patroon. Ta tõi esile Aksel Jõgi tänuväärse töö juhatuse esimehena ja meenutus varasemat koostööd.

Keskseks, mahukamaks ja kõige olulisemaks tööks on olnud “Torma Album V” koostamine, toimetamine ja  trükiks ette valmistamine. Toimetajateks Rein Aro, Aksel Jõgi ja Endel Laul. Traditsiooni järgi album, aga nagu eelnevaidki, võib ka seda nimetada almanahhiks, mis on pühendatud 20. sajandi Eesti kõige tuntumale keeleteadlasele, interlingvistile ja fennougristile Paul Aristele, kes on sündinud Tormas Rääbise mõisas ja kelle sünnist 3. veebruaril 2005 möödus 100 aastat. Album sisaldab ka mitu akadeemik Paul Ariste tegevust käsitlevat artiklit ja sündmusi illustreerivat pildimaterjali. Mahukamate artiklite autoriteks on veel Ott Kurs, Valdek Pall, Endel Laul jt. Kokku on kaastööd teinud üle paarikümne autori. 

Traditsiooni jätkatakse

Endel Laul rõhutas oma pikemas sõnavõtus väärika tormalase, Torma vallas Liikatku külas sündinud Samuel Sommeri mälestuse jäädvustamise vajadust. Samuel Sommer oli Torma Põllumeeste Seltsi üks asutajaid, 1894. aastal Torma-Tõikvere laulupeo korraldajaid ja Eesti üks teenekam rahvaluule koguja.

Sõnavõtud toetasid “Torma Albumite” avaldamise traditsiooni  jätkamist, kuid nendele lisaks võiks ühendus plaanida ka teiste Torma-aineliste trükiste koostamist ja kirjastamist ning seda nii eeloleval tegevusaastal kui ka kaugemas perspektiivis. Et oma tegevust, ja mis peamine, tegevuse tulemusi rohkem avalikustada, on vajalik lisaks artiklite avaldamisele ka materjali süstematiseeritum internetti viimine – oma kodulehe avamine.

Kui tavaliselt on ettekanneteks olnud laul ja pillimäng, siis seekord oli vahelduseks tants. Siinkirjutaja näitas oma fotokogust koostatud slaidiprogrammi mitmest Tormas toimunud esinduslikust üritusest.

Koosolek avaldas tänu senisele esimehele.

Lõpuks külastati Jaan Poska äsja renoveeritud majas Tartu rahu aastapäeval, 2. veebruaril avatud temanimelist muuseumi. Läbi raskuste märkimisväärse tulemuse saavutamisest ja meenutusi Eesti Vabariigi esimese välisministri ja omaaegse  Tallinna linnapea Jaan Poska elust kõneles Jaan Poska Mälestusfondi nõukogu liige Jüri Trei.

REIN ARO

blog comments powered by Disqus