Tormalased valisid jälle Jõgeva valla

Pühapäeva õhtul sai läbi rahvaküsitlus Torma ümbruskonna külades, selgitamaks välja elanike soovi ühineda Mustvee vallaga. Torma aleviku ning Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Vanamõisa ja Võidivere küla elanikke hõlmanud küsitlus näitas ülekaalukat soovi kuuluda Jõgeva valda.


  1. 14. oktoobrist kella 8.00-st kuni 17. oktoobri kella 20.00-ni kestnud elektroonilises küsitluses ja küsitluspunktis 19. ja 20. oktoobril toimunud küsitluses osales kokku 268 inimest, see on 44% hääleõiguslikest elanikest. Vastata said kõik rahvastikuregistri järgi neis külades elavad täiskasvanud inimesed alates 16. eluaastast.

Aktiivsed ka enne ühinemist

Tegelikult oli teada, et kuuluvuse küsimus Torma inimestele korda läheb. Juba ühinemisaegsel küsitlusel olid Torma valla elanikud praeguse Jõgeva valla teiste piirkondade rahvast kõvasti aktiivsemad. Siis tuli siin arvamust avaldama 23,09 protsenti elanikest, kuid teistes ühinenud valdades ainult 4,68‒7,45 protsenti. Oma arvamuse öelnud Torma valla elanikest 62,44 protsenti hääletas tookord Jõgeva vallaga ühinemise poolt.

Loomulikult oli seegi oluline arvamusavaldus, mille vaidlustamine ei tundu aga tagantjärele väga ootamatu.

Torma ühinemiseelse vallavolikogu istungile oli esitatud kaks eelnõud, millest üks käsitles läbirääkimiste jätkamist omavalitsuste ühinemiseks Peipsi ja teine Jõgeva suunal. Torma valla põhimäärus nägi ette, et kui ühe päevakorrapunkti kohta esitatakse kaks alternatiivset eelnõud, siis pannakse pärast läbirääkimisi eelnõud hääletamisele ja istungi päevakorda võetakse enim hääli saanud eelnõu. Häältega 7:6 otsustati, et volikogu päevakorda võetakse eelnõu, milles käsitletakse omavalitsuste ühinemiseks läbirääkimiste jätkamist Jõgeva suunal ning hääletamisel sai vastav eelnõu kaheksa poolt- ja kaks vastuhäält. Ka oli osa vallavolikogu liikmeid hääletamise ajaks istungilt lahkunud.

Valimised möödusid rahulikult

Praegune valimine oli kohapeal aga päris rahulik. „Inimesed on hästi meelestatud ja sõbralikud,“ ütles nädalavahetusel Torma teenuskeskuses küsitlust korraldanud Jõgeva vallavalitsuse kantselei spetsialist Helika Sõber.

„Valdav arvamus on, et kui küsitakse, siis tuleb öelda. On hea meel, et inimestele läheb korda – oma elu ju! Enamik siin avaldavad oma arvamust ikka suhteliselt avalikult,“ lisas ta.

Aveli, kes on Lullikatku elanik, ütles, et otsus on põhimõtteliselt kindel olnud kogu aeg. „Vahepeal oli siin kahtlast sahkermahkerit ja sellepärast on uuesti küsimine kindlasti mõttekas,“ arvas ta.

Juba pühapäeval oli tunda, et valimisaktiivsus tuleb seekord päris kõrge. „Siis, kui valdade ühinemine toimus, oli aktiivsus väiksem. Ei imesta, sest paljud tunnetasid, et riik on selle juba ära otsustanud. Kui ka see inimest ei huvita, kuidas ta külal läheb, mis teda siis üldse huvitab,“ arutles Helika Sõber.

„Võib-olla oleks pidanud Torma vald üldse alles jääma, täitsa suur vald oli. Aga kaks aastat hiljem hakata asja uuesti ajama, tundub spektaakli moodi,“ ütles Elmet, kes oli tulnud oma häält andma koos oma 82-aastase emaga, kes oli kindel, et küsitlusel tuleb osaleda.

„Eks ta kummaline ole, et nüüd hiljem küsitakse uuesti,“ nentis Anne-Ly Rüütli. „See on nii segane asi, ma ei ole siin väga kaua elanud – kuus aastat alles – ja neid asju ei tea, mis siin varem on olnud. Algul tundus loogilisem Mustvee suund, et on lähemal ja ajaloolised piirid. Aga üleminek eeldab palju paberitööd ja kulu, kui see ringi otsustatakse.

Teema kohalikku elanikku huvitab

Seekord tundub see rohkem rahvast aktiviseerivat kui eelmisel korral. Keda huvitab ja kes on selle valla käekäigu vastu huvi tundnud, need ikka hääletavad, aga on ka neid, kes ütlevad ikka, et minust ei sõltu ju midagi, nagu ikka,“ arvas ta.

„Kui esimese korraga õigesti ei saa, siis teise korraga, ja kui teise korraga õigesti ei saa, peab kolmanda korraga saama,“ ütles Martin Utsar, kes samuti oli kindel, et teema kohalikku elanikku tõsiselt huvitab.

Soovi kuuluda Mustvee valda avaldasid ainult seitsme küla elanikud. Mustvee tegi Jõgeva vallale ettepaneku lülitada sinna nimekirja veel kolm küla, mis oleks vastasel juhul jäänud Jõgeva vallaga puutesse ainult kitsast maariba pidi. Nii korraldati küsitlus ka Näduvere, Tealama ja Rassiku külade elanike hulgas.

„Igast külast on inimesi käinud,“ ütles Jõgeva valla kantselei dokumendihaldur Aime Andron, kes samuti nädalavahetusel Torma küsitluspunktis töötas. „Rassikult on küll palju käijaid olnud ja keegi pole kurtnud, et mis neid sinna kisutakse,“ sõnas ta.

Tealama külas pühapäeval aiatööd teinud Silvi Aru käis valimas juba laupäeval. „Lapsed on igaüks ise kandis, siin küll ikka käivad, aga nemad enam midagi arvata ei saa. Tütar on Tormas, praegu Soomes tööl, kas ta seal arvutiga sai osa võtta, ei tea. Tööd peab ju otsima, ei saa ilma tööta elada. Naabreid mul enam siin suurt polegi, vanad surnud, lapsed käivad siin harva, ei tea, mis nemad arvavad. Mina käisin kohapeal, nii nagu oskasin, nii sai valitud,“ ütles Silvi.

Ka Rassiku ja Telamaa vahel tervisekõndi teinud Heino Orgmaa ütles, et vald on valitud. „Meil polnud Mustvee poole mitte mingit kavatsust minna. Eks nad tahavad sotti saada, palju poolt ja palju vastu on. Ikka arutasime naabritega, Kõre Sulev otsis isegi numbrid välja, kus on teenused paremad on kõva argument valimiseks. Vanad asjad on nagu nad on,“ arvas Heino.

Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus oli kindlal meelel: „Rahvas on oma arvamuse avaldanud ja volikogul pole võimalik asja kuidagi teistmoodi otsustada. Kindlasti jäävad need külad Jõgeva valla koosseisu.”

ANDRA KIRNA

 

Rahvalt küsiti: kas soovite liituda Mustvee vallaga?

külad Jõgeva valla koosseisu.”

 

Asustusüksus

 

 

 

EI

%

JAH

%

Kokku

osalus %

Nimekirjas isikuid

Torma alevik

120

85%

21

15%

141

42%

336

Kõnnu küla

11

42%

15

58%

26

33%

79

Liikatku küla

9

75%

3

25%

12

55%

22

Lilastvere küla

13

87%

2

13%

15

58%

26

Näduvere küla

14

93%

1

7%

15

52%

29

Oti küla

2

67%

1

33%

3

23%

13

Rassiku küla

12

100%

0

0%

12

80%

15

Tealama küla

5

83%

1

17%

6

60%

10

Vanamõisa küla

19

90%

2

10%

21

40%

53

Võidivere küla

14

82%

3

18%

17

68%

25

Kokku

219

82%

49

18%

268

44%

608

 

blog comments powered by Disqus