Tormalased ei torma…

Torma vallavolikogu on veebruarikuus protokolliliselt otsustanud Torma valla liitumise tervikvallana ja augustikuus otsusega ühinemise Jõgeva suunas.

 

Võtikvere küla elanikud sellega ei nõustunud ja esitasid Torma vallavolikogule eelnõu vallapiiri-üleseks liitumiseks Peipsi suunas, millega Torma vallavolikogu seni pole nõustunud.

Olukorras, kus Eesti riigi kõrgema võimu kandja on õigused oleks tagatud iga päev, mitte ainult üks kord iga nelja aasta järel rahvaesindajate valimistel, korraldab MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus kodanikualgatuse korras avaliku arvamuse küsitluse Torma valla külade ühinemiseks kas Peipsi või Jõgeva suunas.

Loodame kõigi Torma valla hääleõiguslike elanike osavõttu; esimest korda on hääleõiguslikud ka 16-aasta vanused elanikud.

Arvamusküsitlus algas 8. oktoobril ja kestab kestab kaks nädalat; vahekokkuvõtteid tehakse 15. oktoobril.

Arvamusküsitluse kõik allkirjad lisatakse iga küla nimel koostatavale Torma vallavolikogu otsuse eelnõule ühinemiseks kas Peipsi piirkonna Lohusuu, Avinurme, Kasepää, Saare valla ja Mustvee linnaga või Jõgeva suunas.

Tormalaste Kodupaigaühendus ühendus on seisukohal, et haldusreformi käigus säiliks kultuurilooline järjepidevus ja elukorraldus, et Torma kandi külad ka liitumisjärgses ühisvallas säilitaks oma näo omanimelise osavallana.

Arvame, et see on võimalik vaid juhul, kui Torma osavalda jääb ühisvalla volikogus esindama kindel arv volinikke, kelle toetamiseks moodustatake osavalla kodanikest, kodanikeühenduste ja äriühingute esindajatest esinduskogu.

Hetkeseis on selline, et Peipsi piirkonna Lohusuu, Avinurme, Kasepää, Saare valla ja ja Mustvee linn on liitumislepigu valmis saanud, Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimised aga alles jätkuvad.

Pole saladus, et Peipsi piirkonna omavalitsuste liitumislepingus on sätestatud sätestatud, et Võtikvere küla ja teiste Torma külade ühinemist oodatakse. Kusjuures ühinemine on võimalik ainult valminud liitumislepingu tingimustel. Tingimustel, mis põhiseisukohtades kattuvad MTÜ Tormalaste Kodupaigaühenduse omadega.

Arvamuse saab allkirjastada külade viisi

*Iga päev kell 12-18 Tormas Pargi pubis (Tartu maantee 5) – Kõnnu, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama ja Vanamõisa külad ja Torma alevik (välja arvatud Jõgeva maantee, Kooli, Lullikatku ja Hariduse tänav ja Liikatku küla);

* Tööpäevadel Torma raamatukogus – Torma aleviku Jõgeva maantee, Kooli tee, Lullikatku tee ja Hariduse tänava ja Liikatku küla;

* Vaiatu kaupluses – Koimula, Ookatku, Rääbise, Sätsuvere, Tõikvere, Vaiatu ja Võidivere külad;

* Veski Külalistemaja kohvikus – Iravere, Kantküla ja Kodisma külad;

* Sadala raamatukogus – Leedi, Reastvere, Tuimõisa ja Tähkvere külad ning Sadala alevik.

Arvamust saab edastada meiliga 24/7 aadressile info@rencon.ee Arvamus ja sisaldab saatja andmeid ja teksti:

“Küla nimi + (elukoha registrikohane) aadress + ees- ja perekonnanimi + (üks valikust: Peipsi või Jõgeva) + telefoninumberˮ.

AVO BLANKIN, MTÜ Tormalaste Kodupaigaühenduse juhatuse liige

blog comments powered by Disqus