Torma vallavolikogus vaeti ühinemisettepanekuid

Teisipäevasel istungil vaagis Torma vallavolikogu nii Jõgeva vallavolikogu kui ka Mustvee linnavolikogu ettepanekuid läbirääkimiste alustamiseks ühise omavalitsuse moodustamiseks.

Volikogu liikmed otsustasid, et ühinemiskõnelusi ei alustata, küll aga pidasid vajalikuks  edaspidist mitmekülgsemat koostööd mõlema piirkonnaga.

Jõgeva valla ettepanekut tutvustanud volikogu esimees Aivar Kokk avaldas arvamust, et omavalitsuste võimalik ühinemine võiks teoks saada seitsme-kaheksa aasta pärast. “Protsess peaks algama aga vastastikusest koostööst. Torma valla tugevamateks külgedeks on pikaajalised traditsioonid ja mitmekülgne külaliikumine, kusjuures nendes valdkondades oleks ka soodsam pinnas koostööks. Samuti oleks mõttekas ühiselt arendada sotsiaalhooldust,” rääkis Kokk.

Ka Mustvee linnavolikogu esimees Jaan Rahuküla kinnitas, et praegusel ajal on esmatähtis vastastikuste suhete arendamine ja võimalik ühinemine peaks jääma tulevikku. “Lõplikult peab aga liitumishuvi selguma rahvaküsitlusel. Kui liitumine peaks kunagi teoks saama, ei tohiks halveneda elukvaliteet ühes ega teises piirkonnas. Nii tuleks näiteks säilitada Torma valla heatasemeline infrastruktuur, kultuuri- ja haridusasutuste võrk,” märkis ta.

“Nii Aivar Koka kui ka Jaan Rahuküla kommentaare  ühinemisettepanekutele oli kasulik ja huvitav kuulata ja mitmed ideed on arendamist väärt. Liitumisläbirääkimisi otsustasime veel mitte alustada, küll aga oleme valmis mitmekülgseks koostööks. Kui millalgi liitumisteemat arutama hakatakse, on oluline, et keskusest kaugemal paiknevate külade olukord sotsiaalmajanduslikult keerulisemaks ei muutu,” ütles Torma vallavolikogu esimees Meeri Ottenson.

Aivar Kokk ütles, et Mustvee linn pole Jõgeva vallale koostöö ja võimaliku liitumisteema arendamisel konkurendiks. “See on probleemistik, mida tulebki võimalikult mitmekülgselt käsitleda,” rõhutas ta. 

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus