Torma vallavolikogu umbusaldas esimeest

Teisipäevasel istungil avaldas kaheteistkümnest kohal olnud Torma vallavolikogu liikmest kaheksa volikogu esimehele Meeri Ottensonile umbusaldust. Uue volikogu esimehe kandidaati pole umbusaldajad veel välja pakkunud.

Meeri Ottensoni umbusalduse esitas üheksa volikogu liiget. Üks neist, Marina Toots, puudus üleeilselt istungilt. Päevakorrapunkti menetlemise algul teatas volikogu aseesimees Otto Štukert, et ei hakka juba eelmisel istungil tutvustatud  umbusaldusavaldust uuesti ette lugema. 

Sooviti teada umbusaldamise tegelikke põhjusi

“Sooviksin teada umbusaldamise tegelikke põhjusi. Olen saanud volikogu liikmetelt erinevat infot.  Näiteks Otto Štukerti sõnul oli põhjus artiklis, mille Meeri Ottenson avaldas ajalehes, toetamaks Sadala kooli jätkamist põhikoolina. Ma arvan, et oma arvamuse avaldamine ajalehes ei tohiks keelatud olla. Volikogu esimees ei saa rääkida teiste liikmete eest, kui ta ise on eriarvamusel,” märkis volikogu liige Ülvi Nool.  Aseesimees küsimusele omapoolseid väiteid ei esitanud.  “See on väga hea, kui igal inimesel on oma arvamus. Štukert aga  pidas silmas, et oma positsioonist ja vastutusest  lähtudes tuleks volikogu esimehel avalikkuse ees väljendada volikogu seisukohta,” lausus volikogu liige Ahto Vili. Ta rõhutas umbusaldamise seose puudumist Sadala kooli tuleviku temaatikaga. “Ma usun, et umbusaldusele on alla kirjutanud mõtlevad inimesed. Oma sisemuselt pole keegi Sadala põhikooli likvideerimise poolt. Kõik sooviksid seda tüüpi kooli edasikestmist. Kolmele inimesele viiendas ja neljale inimesele kuuendas klassis pole võimalik tänapäeval nüüdisaja nõuetele vastavat haridust anda.”

Enne hääletamist võttis sõna volikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees Kaja Ivask. “Pärast 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimisi polnud kuigi kerge volikogule  esimeest leida. Meeri Ottenson nõustus sellele kohale kandideerima. Tema töös on olnud kordaminekuid, kuid ka möödalaskmisi. Täna me ei avalda umbusaldust mitte proua Meeri Ottensonile, vaid talle kui vallavolikogu esimehele. Poliitika on juba kord selline,” märkis Ivask.

Meeri Ottensoni umbusaldamist toetas kaheksa ja selle vastu oli kolm volikogu liiget. Ottenson ise taandas end hääletamiselt. 

Uus esimees valitakse tuleval nädalal

Lühiusutluses põhjendas umbusaldamist vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni esimees Aarne Neimann sellega, et Ottenson juhatas volikogu istungeid, kuid ei suunanud avaramas mõttes volikogu tegevust ja  valla arengut. “Volikogu juhil peaksid aga kogu omavalitsuspiirkonna arengu suhtes oma seisukohad olema,” lausus ta.

Ottenson kinnitas, et jääb vallavolikokku edasi. “Millisesse  komisjoni kuuluma hakkan, pole veel lõplikult otsustanud. Võimalik, et selleks on eelarve- ja arengu või sotsiaal- ja tervishoiukomisjon,” ütles ta.

Uut esimeest kogunevad  Torma vallavolikogu liikmed valima tuleval nädalal. Kandidaate pole seni avalikult välja pakutud. Teisipäeval toimunud istungil küsis volikogu liige Luule Väin  Ahto Vililt  tema võimaliku huvi kohta volikogu esimeheks saada.  Vili teatas, et tal pole  huvi kandideerida, sest ta peaks sel juhul oma senise töö põhjalikult ümber korraldama.   

“Kui mind volikogu esimeheks valitakse, peaksin senised tegemised ja plaanid põhjalikult ümber korraldama . Nii et mul pole soovi volikogu etteotsa saada,” teatas ka Aarne Neimann. “Aru oleme aga kandidaadi leidmise teemadel pidanud,” lisas ta.

“Ma ei tea, ma ei kommenteeri,” vastas Otto Štukert küsimustele, kas valla käekäigu vaatevinklist oleks positiivne mitme isiku kandideerimine ja kas ta oleks valmis ka ise kandideerima, kui ettepanek tehakse. Otto Štukert on kunagi olnud Mustvee linnavolikogu esimees ning  2009. aastast Torma vallavolikogu aseesimees.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus