Torma vallavolikogu ootab võimupööre

Teisipäevasel istungil algatas üheksa  Torma vallavolikogu liiget  volikogu esimehe Meeri Ottensoni vastu umbusaldusavalduse. Ottenson peab umbusaldamise tegelikuks põhjuseks oma aktiivset toetust Sadala kooli jätkamisele põhikoolina.

Samal seisukohal on tema pooldajad vallavolikogus. Umbusaldajad heidavad volikogu esimehele ette ebakompetentsust ja vajakajäämisi seaduste tundmisel. Nende väitel pole Meeri Ottensoni suhtumisel kooli tulevikku  rahulolematusega seost.

Üleeilsel Torma vallavolikogu istungil oli kavas üks päevakorrapunkt: esindaja valimine Tartu halduskohtu istungile, kus arutatakse Sadala põhikooli hoolekogu esimehe kaebust vallavolikogu otsuse vastu muuta õppeasutus kuueklassiliseks. Enne selle teema menetlemist palus aga sõna volikogu aseesimees Otto Štukert, kes tegi teatavaks volikogu esimehe Meeri Ottensoni vastu algatatud umbusaldusavalduse. Ette loetud seletuskirjas märkis Štukert, et Meeri Ottenson on näidanud korduvalt oma ebakompetentsust seaduste tundmisel, volikogu istungite ettevalmistamisel ja läbiviimisel, mistõttu on kaotanud enamuse volikogu liikmete usalduse.

“Ausam ja otsekohesem olnuks allkirjade kogumine välja kuulutada volikogu istungil, kui on ette loetud Meeri Ottensoni vigadele tähelepanu juhtiv kiri,” ütles volikogu liige Jüri Pärsim, kes ei kiida umbusaldamist heaks. Tema sõnul takistaks selline lahendus valla arengut. Volikogu liige Ahto Vili nimetas aga umbusaldusavalduse ettevalmistamist ja allkirjade kogumist igati seaduslikuks.   

Põhjused jäid arusaamatuiks

Umbusaldamise põhjuste kohta ütles Otto Štukert vahetult  pärast volikogu istungit, et  ei tahaks neid kommenteerida, sest tegemist on siseasjaga. Volikogu aseesimees märkis siiski,  et Ottensoni umbusaldamine pole vaatamata  oletustele tingitud tema seisukohast, et Sadala kool peab põhikoolina jätkama. “Meeri Ottenson ei jälgi tihti seadusi ega valmista dokumente korralikult ette. Kui küsimused tekivad, ei oska ta nendele vastata. See pole normaalne,” nentis  Štukert. Ka Ahto Vili kinnitas, et  volikogu esimehe umbusaldamine pole seotud tema seisukohtadega Sadala kooli tuleviku suhtes.

Volikogu liige Kaja Ivask ütles, et umbusaldamise põhjused on vajakajäämistes volikogu juhtimises. “Umbusalduse sügavam eesmärk on valla areng,” lausus ta.

Meeri Ottensoni enda sõnul ongi  tema hoiak kooliküsimuses umbusaldamise tegelik põhjus. “Kahju, et Sadalas on otsustatud põhikool likvideerida. Las mu oponendid avaldavad aga umbusaldust. Nii saavad nad oma südame puhtaks rääkida.”

Umbusaldusavaldusele ei kirjutanud alla ka volikogu liige Ülvi Nool. “Minu vaadetega ei sobi sellised protsessid kokku. Leian, et vallaelanikud ja eriti volikogu liikmed peaksid oskama hinnata, et ühtehoidev  kogukond on väärtus, mida tuleb osata hoida.” Noole sõnul jäid arusaamatuiks ka umbusaldamise konkreetsed põhjused. “Mulle öeldi, et umbusalduse põhjuseks on Ottensoni artikkel ajalehes Vooremaa seoses Sadala kooliga. Pean sellist käitumist omavalitsuspoliitikas ebaeetiliseks. Me võinuksime kokku saada ja Meeri Ottensoni tööd volikogu esimehena arutada.  Ottenson valiti volikogu esimeheks pärast 2009. aasta kohalikke valimisi ja minu teada pole talle kuni tänavu kevadeni ühtegi etteheidet tehtud.” 

Võimalikud uue esimehe kandidaadid

Torma vallavolikogu koguneb praeguse esimehe umbusaldamist arutama 19. juunil. Otto Štukerti sõnul pole volikogu esimehe kohale veel kindlat kandidaati.

Üheksakümnendatel aastatel Torma volikogu esimeheks olnud Ahto Vili kinnitas, et praegu pole tal soovi omavalitsusjuhiks saada. “Uue volikogu esimehe kandidaat selgub läbirääkimiste käigus. Ennekõike peaks see isik tundma ja hindama meeskonnatööd.”

“Mulle tehti ettepanek kandideerida vallavolikogu esimeheks pärast 2009. aasta kohalikke valimisi. Ma polnud siis sellest võimalusest huvitatud ja olen ka praegu samal

seisukohal,” ütles Torma lasteaia juhataja Kaja Ivask.

“Täidesaatva võimu juhina ma volikogus toimunule hinnangut ei anna. Oma ametis allun volikogule,” ütles Torma vallavanem Riina Kull.

Sadala kooli käekäiku puudutavat Torma vallavolikogu otsust arutavale Tartu halduskohtu istungile lähetas volikogu oma esindajana haridus-ja noorsookomisjoni esimehe  Teet Lääne. Põhikooli allesjäämise toetajaid esindab kohtus hoolekogu esimees Sulev Märss.

Torma volikogu esimeest umbusaldasid

*Otto Štukert

*Ain Aru

*Martin Ambo

*Kaja Ivask

*Teet Lääne

*Aarne Neimann

*Marina Toots

*Tiina Mölder

*Ahto Vili.

Torma vallavolikogus on 13 liiget 

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus