Torma vallavolikogu hakkab juhtima Ahto Vili

Teisipäeval valiti Torma vallavolikogu uueks esimeheks üheksa toetava häälega Ahto Vili, kes töötab Torma põllumajandusosaühingu juhatajana. Vastaskandidaadil Ülvi Noolel oli poolehoidjaid neli.

Uus volikogu esimees tuli Torma vallas valida seoses  eelmise volikogu juhi Meeri Ottensoni umbusaldamisega. Istungit juhatanud volikogu aseesimees Otto Štukert palus esitada kandidaate. Eelarve-ja arengukomisjoni esimees  Kaja Ivask pakkus  volikogu esimeheks Ahto Vilit, kes on kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimees.  Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Luule Väin käis välja revisjonikomisjoni liikme Ülvi Noole kandidatuuri.

Ahto Vili teatas, et ta pole omavalitsusjuhi kohast ise huvitatud, sest on seotud erinevate tööalaste ja ühiskondlike kohustustega. “Et komisjoni esimeestest, volikogu aseesimehest ja  veel kahest liikmest koosnev soliidne seltskond peab vajalikuks terve rea probleemide lahendamist ja palus mul volikogu esimeheks kandideerida, nõustusin ettepanekuga.” 

Järgnes arutelu  

Volikogu liige Jüri Pärsim tundis huvi, kas seadusega on kooskõlas volikogu esimehe kuulumine valla alluvusega ettevõtete juhatusse, samas omab ta ka enda juhitava firma kaudu rahalisi lepinguid omavalitsusega. “Mulle teadaolevalt on see korruptsiooniseadusega keelatud,” väitis Pärsim. Ühe teise päevakorrapunkti menetlemise tõttu istungil osalenud jurist Ago Rillo jäi küsijale vastuse võlgu. “Vastamiseks  peaksin  põhjalikumalt tutvuma seadusandlusega. Iseenesest on aga võimalik sellistele valimistega seotud olukordadele lahendused leida,” tunnistas ta.

“Kõik seadusega vastuolus oleva saab nendega kooskõlla viia. Kui peate silmas lumetõrjetööde lepingut, mille Torma POÜ on vallaga sõlminud, siis selle tähtaeg lõpeb kohe. Volikogu esimehena ei tohi ma mõjutada riigihangete läbiviimist. Samas on vallal võimalik tunnistada parimaks pakkumine, mille on teinud minu juhitav firma,” ütles Ahto Vili. Ta märkis ka, et ei näe seadusevastast enda kuulumises valla äriühingu, osaühingu Torma Soojus juhatusse.

Volikogu etteosa kandideerinud Ülvi Nool nimetas tutvustavas sõnavõtus ennast mitte kõnepidajaks, vaid tegudeinimeseks. “Kui osutun valituks, püüan  väljas olla kogukonna huvide eest ja kaitsta kõigi inimeste huve. Olen vallas kümme aastat ka vabatahtlikku tööd teinud ja eriti meeldib töö noortega,” rääkis Nool.

Salajasel hääletamisel  andis kolmeteistkümnest volikogu liikmest  üheksa hääle Ahto Vilile, neli Ülvi Noolele. 

Kogu piirkond vajab arendamist 

Valimised võitnud Vili sõnul pole volikogu esimehe ülesanne kaugeltki mitte ainult istungite juhatamine, vaid tegeleda tuleb väga erinevate teemade, ennekõike kogu  piirkonna arendamisega. “Valla erinevate kantide vahel on vastuolusid. Ehkki elame juba kakskümmend aastat Eesti Vabariigis, on meie väikeses 2700-liikmelises kogukonnas probleemid. Territoorium on väike ja mida rohkem me probleeme tekitame, seda keerulisem on valla elu korraldada,” tõdes vastne volikogu esimees. Lühiusutluses pidas ta reaalseks, et huvi ja vajaduse korral on võimalik korraldada nii volikogu kui ka vallavalitsuse esindajate vastuvõtte ja kohtumisi erinevates paikades.

“Ahto Vili on hea organiseerimisvõime, suurte kogemustega ja samas tasakaaluka loomuga,” ütles volikogu aseesimees Otto Štukert.

“Kindlasti kujuneb vallavalitsusel volikogu esimehega asjalik ja konstruktiivne koostöö,” märkis Torma vallavanem Riina Kull.

“Et muuta protsess demokraatlikumaks ja tekitada võimalus diskussiooniks, pakkusin volikogu esimeheks Ülvi Noolt, kes on oma töö ja nelja lapse kõrvalt Torma vallas külaliikumise edendajana silma paistnud. Edukale toimetulekule tööülesannete täitmisel tuleb kasuks ka hubane ja hingekosutav kodu, kus pereliikmed ennast turvaliselt ja hästi tunnevad ning energiat koguvad. Ülvi on osanud sellise koduse õhustiku luua,” lausus volikogu liige Luule Väin.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus