Torma vallavanemana jätkab Riina Kull

Teisipäeval valis Torma vallavolikogu kaheksa poolthäälega vallavanemaks senise omavalitsusjuhi Riina Kulli. Samuti vallavanemaks kandideerinud ettevõtjat Kalev Jalastot toetas viis volikogu liiget.

Riina Kulli esitas Rahvaliidu saadikute nimel  vallavanemakandidaadiks vallavolikogu esimees Meeri Ottenson, Kalev Jalasto valimisliidu Sinu Torma vald liige Martin Ambo.

Oma arusaamasid selgitades ja küsimustele vastates käsitlesid täidesaatva võimu juhiks pürgijad märkimisväärselt palju ettevõtlusteemat.

 

Päevakorral ettevõtlusega seonduv

“Oluline on selgeks teha, missuguseid teenuseid meie vallas pakutakse ja  missuguseid töid saaks tellida oma valla ettevõtjatelt. Niisugune lähenemine tooks kasu valla arengule tervikuna,” rääkis Kalev Jalasto, kes tegeleb ettevõtjana nii ehituse kui turismiga. Torma Lasteaia juhataja Kaja Ivask päris Jalastolt, mitmele valla elanikule ta ise tööd annab. “Tavaliselt on neid inimesi olnud kuus, kuid sõltuvalt olukorrast on see arv muutuv,” vastas vallavanemakandidaat.

Alates 2003. aastast Torma vallavanemana töötanud Riina Kull märkis, et ettevõtluse heaks käekäiguks on oluline kaasaegne ja tugev infrastruktuur, mille loomisega on Torma vallas pidevalt tegeldud. “Näiteks on uuendatud teid ja see töö jätkub ka edaspidi,” kinnitas Kull, kelle  sõnul peaks uus vallavolikogu ja vallavalitsus ettevõtlusele senisest rohkem tähelepanu pöörama.

 

Eelistada tuleks haridus- ja kultuuriobjekte  

Veel nimetas Riina Kull kohaliku omavalitsuse prioriteetidena haridus- ja kultuuriobjektide korrashoidmist ja uuendamist ja külaliikumisele kaasa aitamist.

“Tänan oma toetajaid usalduse eest. Edukas valla juhtimine ja arendamine saab aga toimuda koostöös vallavolikoguga ja tuginedes valla arengukavale,” ütles Riina Kull.

Vahetunud on ka vallasekretär. Seoses Tiiu Lindsalu pensionilesiirdumisega asus Torma vallasekretärina tööle Tiina Leeben, kes seni töötas vallavalitsuses vanemspetsialistina.

Torma vallavolikogu kolmeteistkümnest mandaadist said seitse Rahvaliidu nimekirjas kandideerinud, neli mandaati läks valimisliidule Sinu Torma vald ja ühe mandaadi pälvisid nii Reformierakond kui ka Keskerakond.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus