Torma vallas hakatakse veevärgi-ja kanalisatsioonisüsteeme uuendama

Teisipäevasel istungil kinnitas Torma vallavolikogu valla eelarvestrateegia perioodiks 2013- 2016. Üheks kulukamaks tööks on Torma ja Sadala aleviku ühisveevärgi- ja  kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine.

Torma vallavolikogu eelarve ja arengukomisjoni esimees Kaja Ivask ütles, et projekti ligikaudne maksumus on kaks miljonit eurot.  1,2 miljonit eurot laekub Keskkonna Investeeringute Keskuselt (KIK). Omaosaluse katmiseks võtavad vald ja Torma Soojus 0,5  miljonit eurot laenu.   Torma ja Sadala aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on amortiseerunud, kogu süsteem vajab uuendamist. Vähendada tuleb veetrasside kadusid ja  infiltratsiooni kanalisatsioonisüsteemi. 

Riigieelarvest vähem raha

Volikogu esimehe Ahto Vili sõnul teeb Torma valla  majandusliku olukorra keeruliseks riigieelarvest laekuvate rahavoogude vähenemine. “Tasandusfondi kaudu riigilt saadav toetus on valla raamatupidamisteenistuse andmetel  2012. aastal langenud 2005. aasta tasemele. Enamike kaupade ja teenuste hinnad on tõusnud. Omavalitsuse tegevuskulude suurendamiseks aga võimalused praeguses olukorras puuduvad,” nentis ta. Eelarvestrateegia teemal istungil ettekandega esinenud  Kaja Ivask märkis, et 2013. aasta eelarve prioriteedid selguvad järgmistel nädalatel algavate volikogu alaliste komisjonide koosolekute ning komisjonide esimeeste ühisnõupidamise käigus.

Ahto Vili peab prioriteetide paikapanemist eelarverahade jagamisel ratsionaalseks ja õiglaseks. “Eelistuste otsustamine on mõttekam kui raha väga paljude valdkondade vahel killustamine. Loodan, et eelarveküsimuste läbiarutamisel osalevad kõik vallavolikogu liikmed aktiivselt, vastutustunde ja südametunnistusega,” ütles ta. 

Kõik ettepanekud olulised

Torma valla hallatavateks haridus- ja kultuuriasutusteks on Carl Robert Jakobsoni nimeline Torma Põhikool, Sadala kool, rahvamajad Tormas, Sadalas ja Vaiatus, raamatukogud Tormas, Sadalas ja Tõikveres ning Torma spordihoone.

Kultuuri- ja seltsielu korraldavad  Sadala ja Vaiatu piirkonnas külaseltsid. Sealsete rahvamajade kütte-ja elektrikulud on aga senini tasunud vald. “Külaseltside initsiatiiv ja tegevus vajab toetamist. Loodetavasti leiab omavalitsus ka edaspidi võimaluse nende kulude katmiseks teatud ulatuses. Väga oluline on leida jätkuvalt raha ka Torma spordihoonele, mis Aarne Neimanni eestvedamisel saanud erinevate treeningute ja võistluste toimumiskohaks,” lausus Vili.

Vallavolikogu maa-, majandus- ja planeeringukomisjoni aseesimees Jüri Pärsim märkis, et järgmise aasta eelarve ettevalmistamine on vallavalitsusele praegu üks mahukamaid ja pingelisemaid töövaldkondi.

“Usutavasti tehakse eelarve menetlemisel komisjonides ja volikogu istungil rohkesti ettepanekuid, kusjuures iga ettepanek leiab põhjalikku läbiarutamist-analüüsimist,” kinnitas Pärsim, kes on ka Sadala alevikuvanem.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus