Torma valla juubelil räägiti piirkonna elujõust

Möödunud reedel toimunud Torma valla 25. aastapäeva tähistamisel meenutati omavalitsuse möödanikku ja tõsteti esile väärtusi, mis kindlustavad paikkonnale elujõulise arengu ka pärast haldusreformi.


Torma vallavanem Triin Pärsim nimetas oma kõnes iseäranis positiivseks fakti, et tänavu on omavalitsuses sündinud üle kahekümne lapse. “See on viimaste aastate üks suurepärasemaid tulemusi. Väga oluline on panustamine külaellu, mis võimaldab inimestel tagasi tulla juurte juurde. Lastele on kättesaadav kodulähedane haridus, rahvamajas tegelevad nad ringides rahvakultuuri hoidmise ja arendamisega. Mitmetes ettevõtetes võetakse kasutusele nüüdisaegset tehnoloogiat.”

Põllumehed väärtustavad maaelu

Vallavolikogu esimees Ülvi Nool rõhutas oma videotervituses, et Torma vallaga on seotud erinevate aegade kuulsad Eestimaa inimesed Carl Robert Jakobson, Paul Ariste, Valdo Pant. “Soome-ugri keelte uurijast, õpetlasest Paul Aristest ja Valdo Pandist on peatükid ka raamatus “Sajandi sada Eesti suurkuju”. Julgen arvata, et pikaajaliste traditsioonidega ja kaasajal mitmekülgselt edenev kultuurielu võimaldab tänasel Torma vallal pretendeerida haldusreformi tulemusena loodava Jõgeva valla vaimupealinnaks,” ütles Nool.

“Haldusmuudatuste käigus võib muutuda küll omavalitsuste sümboolika, kuid ettevõtlus, kultuuritöö, kogukondlik tegevus ja kõike seda hoidvad inimesed jäävad alles, ” märkis tervituses Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

Riigikogu liige Aivar Kokk tõstis oma õnnesoovides muu hulgas esile Torma valla jõudsat põllumajandust, mida tõestab ka selle paiga ettevõtjate aktiivne osalemine avatud talude päevadel.

Rohkesti põllumehi oli valla 25. sünnipäeva puhul aukirja saanute seas. “Maal elades ja töötades saab tõestada elu võimalikust maal,” märkis osaühingu Marimarta reklaami- ning ostu-müügijuht Janika Lindsalu.

“Talude ja põllumajandusliku väiketootmise järjepidevus ja edukus on seotud selle valdkonna eestvedajate sooviga väärtustada maaelu, hoida põllumehele omaseid oskusi. Tegusad põllumehed on alati andnud panuse oma kodupaiga arengusse,” ütles Miku talu peremees Sulev Tutt Ookatku külast.

“Torma vallas tegeldakse pidevalt infrastruktuuri paremaks muutmisega,” avaldas arvamust aukirjaga tunnustatud ettevõtja Harri Luht, kes paarkümmend aastat on korraldanud vallasisest õpilasvedu.

Muusikalist külakosti tõid Kihnu poisid

Triin Pärsim toonitas  taasiseseisvunud Eesti esimese Torma vallavanema, möödunud aastal igavikuteele läinud, Enn Talumaa panust paikkonna käekäigule. Juubeliks ilmunud pildiraamatus “Torma vald 25 1991-2016” on ka ajalooline foto, kus Talumaa võtab 1991. aasta 12 detsembril Eesti Ülemnõukogu liikmelt Ants Pajult vastu Ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli allkirjaga tunnistuse Torma vallale omavalitsusliku staatuse andmise kohta.

Eelmistest omavalitsusjuhtidest vaatasid ajas tagasi ja tulevikku Mati Kepp ja Riina Kull, kes olid Torma vallavanemateks 1996-2003 ja 2003-2013.

“Vaidlusi oli toona palju ja eriti põllumajandusreformi osas,” ütles Jaan Tamm. Ta oli Torma vallavolikogu esimees 1993-1996.

Torma valla kahekümne viiele aastale tagasi vaatavas ettekandes leidis märkimist ka fakt, et Carl Robert Jakobsoni nimelises Torma põhikoolis on riigikogu esimehena ühiskonnaõpetuse tundi andnud praegune peaminister Jüri Ratas.

Muusikalist meelelahutust pakkus Torma valla veerandsajandal sünnipäeval ansambel Kihnu poisid. “Vahva, et rahvas kontserdile kaasa elas. Kuigi Kihnu saar on mere taga, on sellel paigal ehk Torma vallaga mõnedki ühised teemad,” ütlesid ansambli muusikud Janno Vesik ja Raino Laine.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus