Torma vald kutsus kümme omavalitsust ühinemisläbirääkimistele

Torma vallavolikogu  tegi  Palamuse, Jõgeva, Saare,  Kasepää,  Lohusuu,  Avinurme, Laekvere,  Väike-Maarja ja Rakke vallavolikogule ning Mustvee linnavolikogule kui piirinaabritele ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, et moodustada ühinedes suurem, kvaliteetsemat avalikku teenust pakkuv ja jõudsama konkurentsivõimega omavalitsusüksus.


Möödunud nädalal otsustas Torma vallaga ühinemisläbirääkimisi alustada Lohusuu vallavolikogu. Veel sel kuul peaks selguma ka teiste pakkumise saanud omavalitsuste seisukoht.

Esimene “jah” tuli Lohusuust

Lohusuu vallavolikogus võeti esimesena vastu ettepanek osaleda ühinemisläbirääkimistel  Torma vallaga. “Mõlema valla esindajad on haldusreformi temaatikat juba varemgi arutanud,” ütles Lohusuu vallavanem Aare Järvik.

Palamuse  vallas pole Torma valla ettepanekut arutatud, vallavanem Urmas Asteli sõnul peetakse aga Tormat võimalikuks partneriks. “Meiega suhtleb tihedalt veel Saare vald. Teisi ametlikke ettepanekuid pole tehtud,” lausus ta.  

“Tormast tulnud ettepanek tõestab sealse vallavolikogu initsiatiivi ja aktiivsust. Sellekohane seisukoht selgub meie vallavolikogu istungil,” ütles Kasepää vallavolikogu esimees Aivar Anijago.

Mustvee  linnavolikogu esimees Riina Pajula teatas, et kõiki Mustvee linnale laekunud ühinemisi käsitlevaid  ettepanekuid arutakse 26.  või 27. jaanuaril peetaval istungil.   

Otsused tulevad volikogudest

Jõgeva vallavolikogu esimehe Tiit Lääne sõnul saab Jõgeva vallavolikogu Torma vallavolikogu ettepanekut  arutada jaanuarikuisel istungil. “Minu esimene mõte seoses  algatusega ajendab küsima, miks tegelda ebareaalsete asjadega. Uue maakonna loomise asemel (10 omavalitsust annavad selle mõõdu välja küll) tasuks pigem hea seista selle eest, et kooskõlastusel olev haldusreformi seadus uutele omavalitustele ka rohkem reaalset võimekust ja võimalusi pakuks. Tuleb võidelda ja arvamust avaldada, et  reform ei jääks ainult uute piiride joonistamiseks. Praeguste kõikvõimalike ühinemisstsenaariumide väljapakkumisel aga tundub, et fookus on lihtsalt paigast ära,” arutles Lääne.

“Praegune suurvalla plaan tähendab ju mitme kihelkonna piiridesse tungimist ja milline neist kihelkondadest siis alusbaasiks jääks (kui jääb), seda on hetkel võimatu prognoosida. Kokkuvõttes arvan, et Jõgevamaal ei tasuks tormata eesliinile, pea ees, sest loodetavasti tahetakse ka pärast reformi näha, et elu praegustes omavalitsustes jätkub,” nentis ta.

Saare valla haldusterritoriaalse reformi komisjonis on Torma vallavolikogu ettepaneku arutamine veel ees.

“Enne ühinemisläbirääkimisi käsitleva otsuse vastuvõtmist Torma vallavolikogus kohtusime aga selle piirkonna ja Kasepää vallavolikogu haldusreformikomisjonide liikmetega,” ütles Saare valla haldusreformi komisjoni esimees Jüri Morozov.

“Lõplik seisukoht selgub vallavolikogu istungil. Prognoosin, et Torma vallaga ühinemisläbirääkimistele ei asuta. Kahe valla vahel on küll väikeses osas piir, kuid senine koostöö ja ühisosa praktiliselt puudub,” nentis Laekvere vallavanem Aarne Laas. 

Väike-Maarja vallavolikogu esimees Ene Preem ütles, et Torma  valla ettepanekut tutvustati eelmisel nädalal peetud volikogu komisjonide koosolekul. Ettepanekule vastamine on 28. jaanuaril peetava volikogu istungi päevakorras.  “Mu isiklik seisukoht ühinemise suhtes on aga eitav,” tunnistas Preem.

Rakke vallavanem Andres Blok ütles, et neil on küll piir Torma vallaga olemas, kuid ühinemisläbirääkimistel hakatakse tõenäoliselt vaatama Rakvere suunas. 

“Avinurme vallavolikogu on seisukohal, et läbirääkimiste käigus peaks selguma, kuidas protsess täpselt välja näeb ja kellega ühinetakse. Ühinemisläbirääkimistel pean oluliseks koostööd koolihariduse, sotsiaaltöö ja ühistranspordi korraldamisel, pakkumaks elanikele paremaid teenuseid ja võimalust olla  ka rahvastiku vananemise ja väikese sündivuse juures konkurentsivõimelised,” märkis Avinurme vallavolikogu esimees Anne Paas.

Avinurme vallale on seni  lisaks Tormale ühinemisettepaneku teinud veel  Iisaku vallavalitsus ja Mustvee linnavalitsus. Lõpliku otsuse langetab volikogu.

Iga elaniku kohta sada eurot

Kommenteerides ettepanekuga seonduvat, märkis Torma vallavolikogu esimees  Ülvi Nool, et kõige olulisem on ühinemise tulemusena moodustatud omavalitsusüksuse suutlikkus tagada elanikele avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet vähemalt samal tasemel ühinemiseelse ajaga.

Torma vallavolikogu haldusterritoriaalse reformi komisjoni aseesimehe  Riina Kulli sõnul said kutse  ühinemisläbirääkimistele omavalitsused, kellest mitmed kuulusid kunagisse Torma kihelkonda.

Ülvi Noole sõnul korraldatakse pärast  naaberomavalitsuste seisukoha teadasaamist  kindlasti rahvaküsitlus.

Riiklikes struktuurides nähakse uue omavalitsuse keskusena usutavasti Mustveed. “Minu arvates suudab aga seda funktsiooni täita ka Torma,” ütles Riina Kull.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus