Torma vald kinnitas n-ö äraelamise eelarve

Teisipäevasel vallavolikogu istungil vastu võetud Torma valla eelarvesse on planeeritud ka haridus- ja kultuuriasutuste remondirahad, mida riik eraldas omavalitsusele CO2 saastekvoodi müümisest laekunud summadest.

Torma vallavolikogu kinnitas ühehäälselt eelarve, millesse on kulusid planeeritud  1 860 440,  tulusid 1 717 710 ja finantstehinguid 142 730 eurot.

“Sisuliselt võib seda nimetada äraelamise eelarveks, mis tagab valla asutustele võimaluse oma tegevust jätkata. Investeeringuvajadused on teada, kuid omavalitsusel endal kipub selleks raha nappima. Olukorda silmas pidades on hea meel, et vallal õnnestus saada riigilt lisavahendeid CO2 saastekvoodi müügist laekunud rahadest. Vastavad rahad on eraldatud Torma rahvamaja soojavarustuse parandamiseks ja Torma lasteaia välisfassaadi soojustamiseks,” ütles  vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees Kaja Ivask.

“Väga halb majanduslik olukord meie vallas siiski pole, sest eelarve saime küllalt kiiresti tasakaalu. Raha on kõikide valdkondade jaoks ikka ühtlaselt jaotatud ning ühtegi eluala pole ilma jäetud,” kinnitas sama komisjoni aseesimees Ülvi Nool.

“Torma vald tuleb kohaliku elu korraldamise ja edendamisega toime ja püüame hankida ka niipalju lisavahendeid kui võimalik,” märkis vallavanem Riina Kull.

Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Teet Lääne andis volikogu istungil informatsiooni võimalikest arengutest Sadala põhikoolis, kus õpilaste arv vähenemas on. “Praegu on otsustatud, et järgmisel õppeaastal jääb kool alles põhikoolina, sest üheksandasse klassi õpilasi jätkub ja on ka raha kooli ülalpidamiseks. Kooli tuleviku suhtes on aga kaalumisel ja analüüsimisel erinevad variandid,” ütles omavalitsusjuht.

i

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus