Torma prügila kolmanda ladestusala rajab Nordecon Infra

Uue 0,8-hektarise kolmanda ladestusala rajab Torma prügilasse vastavalt sõlmitud ehituslepingule 2010. aasta 15. juuliks Nordecon Infra AS.

iii

Lisaks ladestusalale on lõppjärgus uue nõrgveepuhasti ehitustööd. Investeeringu kogumaksumus on ligi kümme miljonit krooni ning selle tulemusel on Torma prügilas vaba jäätmete ladestusmahtu kuni 150 000 tonnile jäätmetele ehk hinnanguliselt 2011. aasta lõpuni.

Torma prügilat haldava OÜ Amestop keskkonnajuht Jargo Jürgens ütles, et ladestusala tarvis on valminud ehitusprojekt, väljastatud ehitusluba ning sõlmitud ehitusleping.

Torma prügilat haldava OÜ Amestop juhataja Toomas Orumaa sõnul kasutatakse uue ladestusala ehitamiseks küll pangalaenu abi, kuid see ei too kaasa olulist hinnatõusu järgmisel aastal. Alates 2010. aasta 1. jaanuarist tõuseb jäätmete vastuvõtuhind seniselt 619 kroonilt 660 kroonini tonni kohta. Hinnatõusuks on 41 krooni, millest suurema osa moodustab riiklik saastetasu tõus 31,5 krooni võrra.

Jäätmekeskuse edasiseks arendamiseks on valminud ja kooskõlastusringi läbinud detailplaneering, mille alusel on võimalik laiendada keskuse territooriumi. Laienduse eesmärgiks on välja ehitada paremad võimalused jäätmete taaskasutamiseks ja töötlemiseks ning vajadusel uute ladestusalade ehitamiseks.

Torma prügila eesmärgiks on jõuliselt arendada jäätmete taaskasutamist ning läbi jäätmete mehhaanilis-bioloogilise töötluse toota jäätmekütust ja biolagunevatest jäätmetest komposti.

“Sellega vähendatakse järgnevatel aastatel ladestatavate jäätmete mahtu kuni poole võrra ning investeeritakse selleks suurusjärgus 24 miljonit Eesti krooni,” selgitas Jargo Jürgens Torma tulevikuplaane.

1,5 hektari suurune teine ladestusala, kuhu praegu veetakse Lõuna- ja Ida-Eesti jäätmeid, avati 2007. aasta oktoobris ja hinnanguliselt saab sinna jäätmeid vedada 2010. aasta lõpuni.

Torma prügila on rajatud koostöös SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus ning kuulub Torma vallale. Prügila alustas tööd 2001. aastal. Prügilat opereerib alates 2001. aastast opereerimislepingu alusel OÜ Amestop. Ettevõttes töötab 12 inimest. Firma 2008. aasta käive oli 5,8 miljonit Eesti krooni.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus