Torma POÜ-d asub juhtima Toomas Kulu

Hea, kui meie keskel on inimesi, kes hinge ja südamega palju aastaid oma tööd teinud, ja veel parem, kui ühte nende poolt hästi tuntud valdkonda arendanud. Hea on seegi, kui inimene oskab tunnetada ja tajuda, et nüüd on aeg teatepulk nooremale põlvkonnale üle anda. Nii andis Torma POÜ juhataja Ahto Vili nüüd juhtimise üle Toomas Kulule.


Ahto Vili jõudis Tormasse 1980. aastal, kui asus elama naise kodukohta. „Ise olen pärit Pärnu linnast. Minu esimeseks töökohaks sai Torma sovhoosi maaparandusosakonna juhtimine, seejärel olin direktori asetäitja ja lõpuks jõudsin direktori ametisse. Kui ma 1990. aastal sellele postile asusin, oli veel n-ö kolhoosikord täies elujõus. Siis ei osanud veel keegi arvata, millised muutused põllumajanduses ees seisavad,“ sõnas põllumajandusjuhi ametit üle andev Vili.

Kolm aastat hiljem moodustas väike seltskond Torma POÜ, mille etteotsa asus Ahto Vili asus. See oli üks 15 endise Torma sovhoosi baasil moodustunud üksusest. Samal ajal kui teised oma tegevust järjest lõpetasid, Torma POÜ laienes. „Kui rääkida POÜ algusajast ja tänasest päevast, siis neid kahte aega ei ole üldse võimalik võrrelda nii toodangu, masinate,  seadmete kui ka muu osas. Torma sovhoosis oli 360 töötajat, meil praegu 37. Toodangut andis Torma sovhoos veidi vähem kui meie praegu anname,“ rääkis Vili.

Uus omanik Austriast

Ahto Vili sõnul saab iga periood inimese elus mingil hetkel läbi. „Kõige valusam oleks piltlikult öeldes jalaga tagumikku saada, kui ei oska õigel ajal õigeid otsuseid langetada. Tänapäeval räägitakse, et üks amet pidavat inimese jaoks ennast viie aastaga ammendama. Mina olengi siia kauaks jäänud,“ sõnas Vili.

Selle aasta alguses müüs Ahto Vili hästi toiminud ettevõtte Austria kapitalil põhinevale firmale OÜ Vaklak.

„Torma POÜ müüki väliskapitalil põhinevale firmale ei ole mõtet üle dramatiseerida, sest selline otsus on elu loomulik osa. Ma ei taha küll Torma POÜ-d võrrelda maailma suurte ja tuntud ettevõtetega, kuid võin näitena öelda, et Volvo ei ole ka enam Rootsi ja Nokia Soome ettevõte, mis on ometi nende riikide sümbolid ja lipulaevad.”

OÜ Vaklaki omaniku Wolfgang Leitneri ostetud Eesti põllumajandusettevõtete seas oli Torma POÜ üheksas. Leitneril on Eestis kokku üle 5000 lüpsilehma ja 20 000 hektarit põllumaad. Vaklak on Eestisse palju investeerinud, sealhulgas Adavere robotlauta. Ka Tormasse on kavas rajada uus laudakompleks.

„Kui mina ise selle investeeringu peaksin tegema, oleksin nagunii seda pidanud tegema Rootsi kapitalil põhineva laenuraha abil. Välisinvestor maksab selle investeeringu eest ise. Minu arvates on oluline, et inimestel oleks tööd ja et nad saaksid selle töö eest väärilist tasu. Riigipiirid on meil küll olemas, aga majandus toimib riigipiiride üleselt. Meil on levinud veel selline mõtteviis, et väliskapitali kaasates müüme ennast välisinvestoritele orjadeks. Kas see tänapäeval enam ikka nii on,“ arutles Ahto Vili.

Austria omanik soovis, et Vili Torma POÜ-s veel viis aastat edasi tegutseks, kuid mees ise arvab, et uue omanikuga algab ettevõttes uus aeg ja seetõttu tuleb juhtimine uuele juhile üle anda. „Mina ise vaatan lahtiste silmadega ringi ja kui leian endale midagi meelepärast, eks siis otsustan, kuidas edasi toimin. Millegagi peab ju inimene tegelema, päris koju koti peale jäämine kindlasti hea variant ei ole. Mingi tegevus annab põhjuse hommikul põhjuse algavaks päevaks valmis olla,“ sõnas Vili.

Arvutinsenerist loomakasvatusjuhiks

Nüüd on Torma POÜ juhtimist üle võtmas Põltsamaalt pärit Toomas Kulu. „See on minu jaoks tuttav valdkond. Olen juba pikka aega põllumajandustehnikaga kokku puutunud ja seetõttu oli see minu jaoks üks väheseid tööpakkumisi, mis mulle sobis,“ põhjendas Kulu tänavu aasta alguses langetatud otsust.

Ta ei ole tegelikult põllumajanduslikku eriala õppinud inimene, vaid hoopis arvutiinseneri diplomiga ja elus rohkem juhtimisega kokku puutunud. Tegelikult töötas Toomas Kulu ligi kümme aastat Arvi Tammeli juhitavas firmas Jõgeval. „Arvi Tammel kutsus mind sinna tööle 2002. aasta jaanuaris ja nii ma põllumajandustehnikaga tegelema sattusin. Minu ülesandeks oli peamiselt põllumajandustehnikat tootvate tehastega suhtlemine, näitena võib siin kasvõi Kvernelandi tehast nimetada. Seejärel kutsusid mind tööle leedukad, kellega mul oli juba varem kontakte olnud, nende heaks töötasin kuus aastat.“

Tänavu aasta alguses hakkas Toomas Kulule silma tööpakkumine, milles otsiti juhti Torma POÜ-le. Märtsikuus sai ta teate, et on osutunud välja valituks.

Mehe enda sõnul loomakasvatusega ta varem kokku puutunud ei olnud ja nüüd õpib ta seda valdkonda iga päevaga järjest põhjalikumalt tundma.

„Mingi ülevaade on mul Torma POÜ-st praeguseks olemas, ehkki kõigi töötajatega pole ma veel kokku puutunud. Ma õpin iga päev midagi juurde ning näen ja kuulen kuidas loomakasvatuse köögipool toimib. Firma uued omanikud Austriast on huvitatud, et ettevõte ei tegutseks kahjumis, vaid oleks vähemalt nullis või jõuaks plussi, mida on praeguse 29-sendise piimaliitri kokkuostuhinna juures keeruline saavutada. Tõsiselt tuleb mõelda, kas saab kulusid vähendada või hoopis samasuguste kulutuste juures väljalüpsi suurendada. Kindlasti tuleb hakata mõtlema uue lauda ehitamisele, sest praegune Torma POÜ laut on tehtud 2002. aastal ning on nii moraalselt kui ka füüsiliselt vananenud,“ rääkis ta.

Kulu sõnul on ta oma elu Tartus põhjalikult sisse seadnud ega plaani Tormasse elama asuda. Vastupidi – mehe enda sõnul pole see 50-kilomeetrine vahemaa liiga pikk kodust tööle ja vastupidises suunas sõitmiseks. Ta julgustab ka teisi linlasi, kes uut töökohta otsivad, pilku linnast kaugemale suunama. Tema sõnul on autoroolis olles hea eelseisva tööpäeva peale mõtelda.

„Niikaua kuni omanikud minu töö ja tegevusega rahul on, olen siin valmis tegutsema.“ kinnitas Ahto Vililt ametit üle võttev Toomas Kulu. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus