Torma Põhikooli kuues klass võitis suitsuprii klassi preemia

 

Jõgeva maavalitsuse korraldatud suitsuprii klassi konkursil osales tänavu Jõgevamaa koolidest 32 klassi. Nii maavalitsuse kui ka Tervisearengu Instituudi poolt välja pandud preemia loosimisel naeratas õnn Carl Robert Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli kuuendale klassile.

Torma kooli kuuenda klassi õpilased võtsid suitsuprii klassi konkursist osa ka eelmisel aastal. Mõtte tervislikke eluviisi propageerivas võistluses kaasa lüüa andis lastele kooli huvijuht Lea Pendis.

“Suitsetamisest hoidumine on vajalik ennekõike selleks, et nii praegu kui ka tulevikus hea tervis oleks. Nagu teada, võib suitsetamine kergesti vähki tekitada,” ütles õpilane Helena Vijar. Keili Nõmm teadis aga öelda, et suitsetamise tagajärjel võib ka kasv kängu jääda.

Siret Tamme sõnul saavad õpilased suitsetamise kahjulikkusest informatsiooni peamiselt internetist.

“Meie klassis on rohkem tüdrukuid, kuid suitsetamisele suutsid väärikalt ei öelda ka poisid. Heaks ajaviiteks suitsetamise asemel on sportimine. Selleks on tänu uuele spordihoonele Tormas väga head võimalused. Külatänavatel ja pargis võib aga üsnagi sageli suitsetavaid noori kohata. Ehk loobub mõnigi neist meie eeskujul suitsetamisest,” rääkis Mariliis Raud VI klassist, lisades, et eeskujuks õpilastele on mittesuitsetavad õpetajad, kelle hulgas ka klassijuhataja Tiina Raudsepp.

Õpetaja Tiina Raudsepa sõnul oli suitsetamisest hoidumisel palju abi ka psühholoog Toivo Niibergi peetud loengust.

Jõgeva maavalitsuse poolt määratud preemia suuruseks on 9000 krooni, Tervisearengu Instituudilt saadi 5500 krooni. Võidetud preemiarahaga sõidab Torma põhikooli kuues klass Lätti. Ekskursioonile.

“Kui suitsuprii klassi konkurss algas, otsustas selles osaleda 13 kooli, 46 klassi ja 874 õpilast. Tingimuseks oli, et kuue kuu vältel keegi nende klasside õpilastest ei suitsetaks ega kasutaks ka nikotiinivabu tubakatooteid. Konkursist osalemine põhines eelkõige aususel ja usaldusel. Kõigil õpilastel ei jätkunud paraku iseloomu ning 14 klassi katkestas võistluse, edukalt pidasid aga vastu 32 klassi õpilased, kes on ära teeninud kiituse tervislikest eluviisidest lugupidamise ja nendega kaasõpilastele eeskujuks olemise eest,” ütles Jõgeva maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna terviseedenduse peaspetsialist Kadi Eessaar.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus