Torma põhikool tähistab auväärset juubelit

1688. aasta märtsis kirjutatud aruandes teatas Põhja-Tartumaa praost Reinerus Broockmann rahvakoolmeistrite seminari rajajale Bengt Cottfried Forseliusele, et Tormas on kakskümmend viis koolilast, kes kõik hästi lugeda oskavad.

See haridusajalooline fakt Rootsi Kuningriigi koosseisu kuulunud Eestist annab põhjuse tähistada täna Carl Robert Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli 325. aastapäeva.

Torma põhikooli direktori Toomas Aavasalu sõnul oodatakse õppeasutuse juubelile vähemalt paarisadat vilistlast. “Hommikupoolikust hiliste tundideni kestvate pidustuste kulminatsiooniks on kontsertaktus Torma rahvamajas. Kindlasti lausuvad tervitussõnu meie sõbrad ja koostööpartnerid Jõgevamaalt ning kaugemaltki ja vilistlaste esindajad. Kultuuriprogrammi sisustavad laste- ja mudilaskoor, keda juhendab muusikaõpetaja Mare Talve, ja teisedki kooli isetegevuskollektiivid.” 

Võimlas tulevad spordivõistlused

Vilistlasi registreeritakse võimla fuajees. Võimlas peetakse ka spordivõistlused, mis pikaajalisi traditsioone arvestades juhatavadki sisse aastapäeva tähistamise. Mehed võtavad mõõtu korvpallis ja naised võrkpallis. “Päevakavva mahuvad ka mälestushetked Torma kalmistul igavikuradadele rännanud pedagoogide kalmudel,” rääkis koolijuht.

“Koolimajas saab aga vaadata näitusi õpilaste käsitöödest ja joonistustest, väljapanekut erinevate aegade õpikutest, samuti  fotonäitust meie kandi kaunite ja töökate naiste portreedest, mille autoriks Tormast pärit Liina Laurikainen,” lisas ta. 

Juubelililled rahvavalgustajale

Aavasalu kinnitas, et juubelipidustustelgi ollakse vaimus koos Carl Robert Jakobsoniga, kes siin esimese eriharidusega pedagoogina töötas. “Õpetajad Reet Neimann ja Janika Läänesaar viivad kõigi juubelil osalejate nimel lillekorvi rahvavalgustaja ja kirjamehe mälestussamba juurde koolimaja ees. Traditsiooni kohaselt süütame ka küünlad, et rahvusliku ärkamisaja suurmehe ümber rohkem valgust ja soojust oleks.”

Direktori sõnul on juubelipäeval võimalus teha ka annetusi koolile uute toolide ja kehalise kasvatuse tundides vajalike suuskade muretsemiseks.

“Ettevalmistused kooli 325. aastapäeva tähistamiseks algasid 2012. aasta lõpul ja muutusid juubeli lähenedes järjest konkreetsemaks. Sündmuse korraldamisse sai haaratud kogu koolipere ning usutavasti on organiseerimine hästi õnnestunud,” ütles koolijuht. Tema sõnul valmisid kooli sünnipäevaks õppeasutuse ajalugu tutvustavad voldikud ja juubeli pastapliiats ning kooli almanahhi IV osa. Mõned asjad jäägu ka külalistele üllatuseks. 

Traditsioonid ja innovaatilisus

Torma põhikoolis õpib praegu sada kolmkümmend neli õpilast. “Tormas ja selle ümbruses on maapiirkonna kohta piisavalt töökohti. Käiakse küll tööl ka kaugemal, elatakse aga ikka Tormas ja selle lähiümbruses, mistõttu lapsed käivad kodupaiga koolis,” lausus Toomas Aavasalu.

Kooli õpilaste arv püsib tema arvates ka tänu õpetamiskultuurile,  milles on ühendatud traditsioonid ja innovaatilisus. “Püüame tagada, et Tormas põhikooli lõpetanud neiud ja noormehed saaksid hästi hakkama gümnaasiumides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides ning tulevastel töökohtadel. Ja et nende mõtetes ning tegudes oleks rohkesti inimlikkust ja väärikust.”

“Mitmed Carl Robert Jakobsoni aegsed pedagoogika alased arusaamad pole tänapäevalgi oma aktuaalsust kaotanud, mistõttu hoiame neid oma koolis igati au sees,” märkis ennast Jakobsoni fänniks nimetav õppealajuhataja Endla Viesemann, kes on töötanud Torma koolis veerand sajandit ja pärast mõneaastast eemalolekut siin taas ametis.

“Iseäranis suurt rõõmu tunnen eelmise aasta lennu üle, mis paistis silma kiitusega lõpetajate arvu poolest. Matemaatika lõpueksam sooritati väga heade tulemustega. Samas lähenetakse koolis igale õpilasele individuaalselt, arvestades tema võimeid ja huvisid. Nii on loodud ka komisjon sobiva õpikeskkonna loomiseks erivajadustega lastele,” ütles staažikas pedagoog.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus