Torma Põhikool saab juurdeehituse

Veel on vastu võetud Torma valla asulate ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava. Samuti on liitutud Põltsamaa ja Pedja jõe valgalade veemajanduse arendamise projektiga, milles osaleb 15 valda.

Lahendamist vajab aga küsimus, mis saab Torma asula soojamajandusest. Kas jätkatakse kaugküttega või minnakse üle lokaalküttele. Tsentraalküttesüsteem on täielikult amortiseerunud ja trassid vanad. Samas nõuab igale majale lokaalkatlamaja ehitamine palju raha.

Üle-eelmisel nädalal Torma vallavolikogus vastu võetud 21,4 miljoni kroonisest eelarvest moodustavad 5,6 miljonit krooni investeeringud. Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadakse 2,2, haridusministeeriumilt 1,03, muinsuskaitselt 0,6, kultuuriministeeriumilt 0,5, energiasäästuprogrammist 0,4 ja majandusministeeriumilt 0,15, kokku ligi 4,9 miljonit krooni miljonit krooni. Valla osaluseks kavatsetakse võtta 0,75 miljonit krooni pangalaenu.

Põhikool saab võimla

Tänavu hakatakse Torma põhikoolile rajama 1200-ruutmeetrist juurdeehitist. Sinna tuleb normaalmõõtmetega võimla, kus saab korraldada ka rahvusvahelisi võistlusi, samuti garderoobid, vestibüülid, jõusaalid jne. Käesoleval aastal investeeritakse ligi 1,4 miljonit krooni.

2002. aastal renoveeriti 1,6 miljoni krooni eest põhikooli sööklamaja, kuhu 0,4 miljoni krooni eest muretseti uued seadmed. Majas on söökla, tütarlaste käsitööklass ja I klassi ruumid. Möödunud aastal jätkati majas töid 0,6 miljoni krooni eest. Näiteks sai söögisaal tagavaraväljapääsu.

“Koolimaja juurdeehitise valmimisel on võimalik kaasajastada õppetööd ja avardada vaba aja veetmise võimalusi ning propageerida ka terveid eluviise. Võimla on vajalik kogu valla rahvale. Kavatseme hoida uusehitise kõigile maksimaalselt avatuna. Võimla valmides saab Tormas korraldada nii vabariiklikke kui ka rahvusvahelisi võistlusi,” rääkis Torma vallavanem Riina Kull.

Rahvamaja remont peaks jätkuma tuleval aastal

“Tulevikus tahame me endise katlamaja hoonesse rajada poiste käsitööklassi Torma ja Sadala kooli jaoks,” lisas vallavanem.

Torma rahvamaja remontimiseks kulutatakse tänavu 0,6 miljonit krooni. Jätkatakse saali renoveerimist, uuendatakse sealset valgustust ja remonditakse ahje.

“Torma rahvamaja remondi lõpetamiseks esitame taotluse raha saamiseks ka 2005. aastaks. Toovad ju puhkpilliorkestrite festival TOPOF ja Jakobsoni talupäevad igal aastal meile palju külalisi kogu Eestist. Seetõttu vajame korralikku rahvamaja, aga samuti hubaseid ja kergesti hooldatavaid ruume, kus saaks korraldada ülevallalisi üritusi,” märkis Riina Kull.

Energiasäästu programmist eraldatud 0,5 miljoni kroonise toetusega, millele lisandub 0,1 miljonit valla omaosalusena, viiakse Torma lasteaed lokaalküttele.

“Samas mõtleme, kuidas saaks Torma asula soojamajandust ratsionaalsemalt korraldada. Kui lasteaed läheb üle lokaalküttele, siis suureneb OÜle Torma Soojus soojahinna tõstmise surve ja toasoe võib kallineda. Aga näiteks Sadala asulas on juba kaugküttelt lokaalküttele üle mindud. Võib-olla tuleb meil sama teha ka Tormas. Tuleks arutada, kas see tasub ikka ära ning samas tuleks kuulata ka rahva arvamust,” tähendas Torma vallavanem.

Torma kabelihoone kordategemiseks eraldati koos valla osalusega 0,7 miljonit krooni.

Jäätmekäitluse käivitamiseks Torma prügilas ja ka ohtlike jäätmete käitlemiseks saadakse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt kokku ligi 2,2 miljonit krooni.

Riina Kulli sõnul on Torma Põhikooli juurest alguse saava ja keskasulani kulgeva 1,4 kilomeetri pikkuse kõnnitee lõpliku valmimisega kõige kurvemad lood. 2003.aasta lepingu järgi pidi vald töödeks saama 336 000 krooni, kuid eraldati ainult 153 000 krooni. Plaani järgi peaks koos projekteerimisega 1,2 miljonit krooni maksev kõnnitee valmima 2005. aastal, kuid nüüd on kõik suure küsimärgi all.

“Tänavu ehitame jalgteed ikkagi nii palju edasi, kui suudame,” kinnitas Riina Kull.

Tee esimene etapp maksumusega 282 000 krooni valmis teatavasti eelmisel aastal.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus