Torma nõustus Võtikvere kuulumisega Peipsi piirkonda

Kolmapäeval peetud istungil otsustas Torma vallavolikogu teha ettepaneku Mustvee linnavalitsusele piiride muutmise menetluse algatamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ehk anda Võtikvere küla Torma valla koosseisust Mustvee linna koosseisu.


Tänavu 19. septembril esitasid Võtikvere küla elanikud Torma vallavolikogule eelnõu “Piiride muutumise ettepaneku tegemine”. Eelnõule oli lisatud leht 32 allkirjaga. Peipsi suunaga ühinemist pooldavad võtikverelased väidavad, et Mustvee linn on olnud sellele paigale läbi aegade tõmbekeskuseks. Torma vallast eraldumise pooldajad nimetavad Võtikveret Mustvee linna mõjusfääriks olevaks külaks.

Vallavolikogu istungil viibis ka Võtikvere külaseltsi esindus. Mustvee piirkonnaga liitumist pooldavat huvirühma esindas Võtikvere külaseltsi juhatuse liige Krista Pint, kes töötab Torma vallavalitsuses.

“Võtikvere ja selle ümbruse elanikud käivad peamiselt Mustvees, väga sageli Tartus. Võtikvere paistab silma kodanikualgatuse- ja julguse poolest. Hea, et selle paikkonna elanike tahe volikogus heakskiidu leidis,” ütles Torma vallavolikogu liige Riina Kull.

“See on väga meeldiv, et Torma vallavolikogu soosib Võtikvere inimeste tahet ja soovi. Võtikverelasi näeb pidevalt Mustvees ja siia tullakse erinevatel põhjustel. Praktiliselt on Võtikvere juba ammu üks osa Mustvee kandist,” ütles Mustvee linnavolikogu liige Laidi Zalekešina.

“Võttes arvesse valitsuse määrust “Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutumisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatusest ja korrast”, korraldame küsitluse Torma valla elanike arvamuse teada saamiseks Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise kohta ühiseks omavalitsuseks. Muu hulgas küsitakse sedagi, kas toetatakse Võtikvere küla üleminekut Torma valla koosseisust Mustvee koosseisu. Vastusevariandid on “jah” ja “ei”. Kui “ei” vastajaid peaks olema rohkem, peame 19. oktoobri istungil vastu võetud otsuse ümber vaatama,” lisas Torma vallavolikogu esimees Ülvi Nool.

Võtikvere kuulumist käsitlev punkt on elektrooniliselt hääletades ja paberkandjal nähtav ainult Eesti rahvastikuregistrisse kantud Võtikvere küla elanikele.

Torma vallavolikogu on varem otsustanud, et ühinetakse Jõgeva suunas ja tervikuna ehk valda tükeldama ei hakata.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus