Torma Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühmad tähistasid taasloomise aastapäeva

Möödunud laupäeval tähistati  Torma rahvamajas  piirkonna Noorte Kotkaste rühma viieteistkümnendat ja Kodutütarde rühma taasloomise kümnendat aastapäeva. Pidustustel osales ligi sada nendesse noorteühendustesse kuuluvat kooliõpilast. Teadaolevalt on Torma Noorte Kotkaste rühm suurim sellelaadne organisatsioon Eestis.

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühmade taassünnile  pühendatud aktust juhtisid  Carl Robert Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli õpilased Tanel Tähtjärv ja Kristina Stukert. “Noorte Kotkaste rühm taasloodi Tormas 1993. aasta lõpul. Esimesed noorkotkad olid  Margus Simson, Raimo Oras, Veiko Kõre, Tambet Tähepõld, Enn Piip ja Tarmo Säälik. Kaks aastat hiljem liitus nendega ka esimene kodutütar Annika Tähepõld, eraldi kodutütarde rühm alustas tegevust 1998. aastal.  Noorte Kotkaste ja Kodutütarde esimesteks juhendajateks olid  Ahto ja Virve Alas ning Mati Vesiko, praegu juhendavad meid Heli ja Peeter Keiv,” rääkis Tanel Tähtjärv.

“Torma Noorte Kotkaste rühm on arvatavasti suurim sellelaadne organisatsioon kogu Eestis. Siinsed noorkotkad on edukalt toime tulnud laagrites ja silma paistnud võistlustel,” ütles praegune Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm, kes ka kunagi ise Tormas noorkotkaks sai.

Kodutütarde peavanema Angelika Narise sõnul pole Torma rühmas põhjust järelkasvu pärast muret tunda. “Kui väiksemad tüdrukud näevad, et suuremad saavad ennast huvitavalt ja kasulikult teostada kodutütardena, kujuneb neil tõsine soov ka ise selle liikumisega ühineda,” kinnitas ta. Kodutütarde instruktor Olga Jürma avaldas arvamust, et Torma kodutütreid iseloomustab ennekõike koduarmastus ja lugupidav suhtumine Eesti riiki.

Kaitseliidu Jõgeva Maleva pealik kapten Janno Rosenberg toonitas, et Torma Noorte Kotkaste ja Kodutütarde  edu üheks märkimisväärseks põhjuseks on tõsine toetus ja abi paljudelt inimestelt. “On väga tänuväärne, kui nendest organisatsioonidest astub liikmeid Kaitseliitu ja Naiskodukaitsesse,” ütles ta.

Tormas esimeste hulgas noorkotkaks saanud Margus Simsonist on praeguseks saanud kutseline kaitseväelane, kes töötab  Eesti Kaitsejõudude peastaabi vanemallohvitserina.

Pidulikul koosolekul autasustati paljusid isamaalistesse noorteühendustesse kuuluvaid kooliõpilasi, nende juhendajaid ja toetajaid. Päevakangelasi tervitas ka Torma vallavanem Riina Kull.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus