Torma lasteaias soetatakse igale lapsele oma pill

Torma põhikooli lasteaed Linnutaja sai EV 100 algatatud projekti Igale lapsele oma pill raames toetuse kolme väikekandle ja nelja aafrika päritolu puust ja nahast trummi, džembe, ostmiseks. Vallavalitsuse toel ja kogukonna annetuste abil plaanitakse neid muusikainstrumente veel juurde muretseda.


Unistuseks on, et rühmatunnis jaguks pille igale lapsele. See tähendab, et mõlemaid pille oleks ideaalis kokku 20, sest selline on laste arv ühes rühmas.

Torma lasteaias käib kokku 86 last ja töötab viis rühma. Pille plaanitakse jagada ka Torma põhikooli õpilastega, et kallid instrumendid oleks maksimaalselt rakendatud ning rõõmu muusika tegemisest saaksid nii suured kui väikesed.

Torma lasteaia projektis Igale lapsele oma pill osalemise idee algataja oli endine Torma lasteaia muusikaõpetaja Maire Tamm. Praegu töötab Maire Tamm Palamuse lasteaia muusikaõpetajana ning aitab koordineerida Jõgevamaa lasteaedade muusika- ja liikumisõpetajate tööd.

Tänulikud iga summa eest

Projekti koostamisele aitasid kaasa ka Torma põhikooli direktor Toomas Aavasalu ja õppealajuhataja Silvi Teppan. “Pilliprojektist saadud positiivne vastus tegi meid kõiki väga rõõmsaks ja pani natuke julgemalt unistama,” ütles Torma lasteaia muusikaõpetaja Lii Karro.

Raha on plaanitud koguda augustini, et uut õppeaastat saaks alustada lisaks EV 100 raames saadud pillidele ka toetajate abiga soetatud väikekannelde ja džembedega.

Toetajate nimed on plaanis jäädvustada trükitähtedega tänuplaadile. Trükitähtedega sellepärast, et siis on ka lasteaia lastel võimalik toetajate nimed kokku lugeda. Toetajatele korraldatakse advendiajal tänukontsert.

Täpsemat infot annetamise kohta saab Torma põhikooli kodulehelt. Lasteaed on tänulik iga summa eest. Arveldusarve numbrid Torma pilliotstu toetuseks: SEB Pank EE801010102032061002 ja Swedbank: EE902200001120055536, selgituseks lisada pilliprojekt.

Pille hakatakse kasutama nii lasteaia kui kooli rühmaõppes. Ideesse soojalt suhtujaid on mitmeid.

“Millise summaga vald toetab, sõltub sellest, milliseid tulemusi annab heategevuskampaania. Omavalitsusjuhina kiidan heaks igasuguse kohaliku algatuse. Kui on näha, et asjaosalised projekti kordaminekuks ise pingutavad, siis on ka parem toetust määrata,” lausus Torma vallavanem Triin Pärsim.

Džembemängu on proovitud

“Muusikaga tegelemine ja pillimäng ei tohi olla lastele tuim ja üksluine tegevus, vaid vastupidi, peab pakkuma rõõmsat avastamislusti, positiivseid elamusi ja emotsioone. Mida rohkem rakendada erinevaid võimalusi nii pillide kui muude vahendite (alates siidirätikutest-liblikatiibadest, lõpetades lastele mõeldud väikeste pangede ja kalaõngedega) kasutamisel muusika tegemise ja muusikas olemise ühe osana, seda rikkam on lapse mõttemaailm ja avaram silmaring,” ütles õpetaja Karro, kes on täiendanud ennast vahetusüliõpilasena Salzburgis ja Berliinis.

“Torma lasteaialapsed on juba džembemängu proovinud. Avinurme lasteaed andis meile kaheks nädalaks enne kadripäeva kasutada rühma jagu džembesid, mille nad said Euroopa Liidu projekti toel. Meie seekordne kadripäeva trall oli täis džemberütme, kõik olid rõõmsad selle võimaluse ja uue kogemuse üle. Džembede hoidmine ja nendel mängimine polnud lastele kerge, kuid see võimalus võeti vastu tõelise entusiasmiga. Samad pillid võtsin kaasa ka Torma kooli sünnipäeval toimunud avatud tundi,” ütles Lii Karro.

Muusikaõpetaja näitas ka vanadel aegadel pesu triikimiseks kasutatud vaalikurikat, mida mööda puulusikat liigutades saab muusikat teha. “Lapsed panid vaalikurika ja puulusika “koostöös” sündinud pillile nimeks pardipill ja seda ta tõesti ka on, eriti kevadisel ajal. Üks vaalikurikas on lasteaias juba olemas. Loodame väga neid ka juurde muretseda. Oleme väga tänulikud, kui keegi oma kodus veel alles oleva puust vaalikurika lasteaiale on valmis kinkima,” ütles Karro.

“Viimasel ajal on Torma lasteaia- ja koolilapsed pakkunud tantsu, laulu ja pillimänguga kaasaelamise rõõmu paljudel valla sündmustel. Meie pere lastele: lasteaiatüdruk Ketlinile ja kooliõpilasele Kaisale lööb sära silma, kui nad saavad end läbi muusika ja liikumise väljendada koduses seltskonnas või arvukama publiku ees. Kunagi asutas Carl Robert Jakobsoni isa Adam Jakobson Tormas Eesti esimese puhkpilliorkestri. Võimalik, et tulevikus luuakse Torma lastest ja noortest džembe või kandleansambel,” ütles Torma põhikooli hoolekogu liige, lapsevanem, Ülvi Nool.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus