Torma külade eestvedajad  ei nõustu tellitud analüüsiga

Neljapäeval Torma rahvamajas Jõgeva vallavolikogu eestvedamisel toimunud seminaril tutvustati firmas Comulus Consulting koostatud sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi, mis käsitleb Torma aleviku, Vanamõisa, Kõnnu, Lilastvere, Liikatku, Oti ja Võidivere külade arengust tingituna nende elanike soovist ühineda Mustvee vallaga. Analüüsis kajastus ka stsenaarium juhuks, kui vastavad asutusüksused jääksid edasi Jõgeva valla koosseisu.


  1. 2016. aastal otsustas toonane Torma vallavolikogu rahvaküsitlusele tuginedes valla ühinemise moodustatava Jõgeva vallaga haldusreformi käigus. Kuid juba 2018. aastal koguti Torma alevikus, Vanamõisa, Kõnnu, Lilastvere, Liikatku, Oti ja Võidivere külas allkirju pöördumisele, millega sooviti ühineda Mustvee vallaga. Pöördumised saadeti nii Jõgeva kui ka Mustvee valda.

Jõgeva vallavolikogu otsustas tuginedes rahvaalgatusele tellida firma Comulus Consulting konsultant ja juhatuse liikmelt Mihkel Laanelt analüüsi, millest selguks kõnealuste paikade tulevik olukordades, kus ühinetakse Mustvee vallaga või jäädakse Jõgeva valda.

Mihkel Laan lähtus analüüsis erinevatest eluvaldkondadest (teenuste kättesaadavus, rahvastik, haridus, kultuur, sotsiaalteenused, arstiabi, ühistransport jne)  ja jõudis järeldusele, et paikkonna elanikel on kõik olulised teenused kättesaadavad Torma alevikus, mis on ka Jõgeva valla üks teenuskeskuseid.

Analüüs toetab Jõgeva valda jäämist

„Jõgeva valla seisukohalt on Torma alevik üks kolmest peamisest keskusest, mille vahemaa Jõgeva linnaga tingib vajaduse teenuste arendamiseks kohapeal. Mustvee valda kuuludes oleks tegemist ühega mitmest keskusest, mis on suhteliselt lähedal Mustvee linnale,” selgitas Laan.

Ta väidab analüüsis, et Mustvee valla elanike sissetulekud ja eelarve näitajad on võrreldes Jõgeva valla omadega tagasihoidlikumad ja Jõgeva vallas kui maakonnakeskuses on ka suuremad võimalused investeerimiseks.

„Seega on vähemalt asutusüksuste elanikel keskpikas perspektiivis parem jääda Jõgeva valda. Pikemas perspektiivis toetaks Jõgeva valda kuulumist elanikkonna aeglasem vananemine selles omavalitsuses.”

Seminaril võttis korduvalt sõna ja esitas küsimusi osade asustusüksuste Mustvee vallaga ühinemise üks eestvedajaid Avo Blankin. Tema sõnul polnud analüüsis käsitletud paikkonda mõjutavat tööhõive temaatikat. Torma põllumajanduse osaühingu kauaaegne juhataja ja Jõgeva vallavolikogu liige Ahto Vili põhjendas ühinemisvajadust sellega, et Torma kant kuulus kunagi Torma kihelkonda, milles asusid ka tänane Mustvee, Avinurme ja Lohusuu piirkond. Vili rõhutas kihelkonnas välja kujunenud ühtse kultuurikeskkonna olemasolu.

Jõgeva valla elanik Veiko Kõre avaldas arvamust, et nendel, kes peavad end Torma kandi patriootideks ja pooldavad sel eesmärgil teatud paikade liitumist Mustvee vallaga, tasuks mõelda kodupaiga kaunimale väljanägemisele ja näiteks kaasa aidata sellele, et poleks lagunenud ja näotuid hooneid.

Piiride muutmist kaotavad mõlemad

„Arutelul mindi ka teemade juurde, mis otseselt piiri muutumist ei käsitlenud. Selleks oli näiteks veevärgiga edasimineku temaatika. Nende küsimustega tuleb tegeleda niikuinii. Hea mulje jättis aga positiivne meelestatus ja valmisolek diskuteerida. Kokkuvõttes möödus arutelu konstruktiivselt ja rahulikult. Teravamaid mõtteid ja emotsioone oodanuks ehk rohkemgi,” ütles maakonnalehele analüüsi autor Mihkel Laan.

„Kunagisest kihelkonnast tingitud kultuurilise ühtekuuluvustunde hoidmist ja edendamist toetan sajaprotsendiliselt. Omavalitsuste piir on ennekõike teenuste korraldamise piir. Ühe valla sees võib aga olla neli-viis erineva identiteediga kogukonda ja kui nad asja jõuliselt ajavad, saavad nad hakkama,” lisas ta.

Tormas elav ühiskonna- ja looduskaitsetegelane Juhan Telgmaa avaldas arvamust, et Jõgeva vald on tellinud vajaliku analüüsi asjatundlikult spetsialistilt. „Analüüsist tundub aga selguvat, et kõige parem oli olukord siis, kui iseseisva omavalitsusena eksisteeris Torma vald.”

Telgmaa leiab, et suures omavalitsuses peaks kogukondadel olema võimalikult palju otsustamisõigust ja tegevusvabadust, sest siis ei teki tunnet, et nendest ei hoolita.

„Analüüsist selgus, et võimalik ühinemine Mustvee vallaga ei tooks ei Torma kandi küladele ega Jõgeva vallale tervikuna mitte arengut, vaid taandarengut,” ütles Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni liige ja ettevõtja Ain Viik, kes seminaril osales.

Mihkel Laan on võimalikest ühinemistest tingitud analüüse koostanud ka Pärnu linna ja Järva valla tellimusel. Tema koostatud uuringuga Torma kandi tulevikust lähtuvalt saab tutvuda Jõgeva valla kodulehel.

Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus ütles, et 25. aprillil toimuval Jõgeva vallavolikogu istungil on päevakorras punkt, kus otsustakse, kas Torma aleviku, Vanamõisa, Kõnnu, Lilastvere, Oti, Liikatku ja Võdivere külade elanike seisukohti arvestades tehakse pöördumine Mustvee vallavolikogule või lõpetakse teema.

Kogukonnaaktivist Avo Blankin ütles, et kuna Torma rahvamajas toimunud seminari ei protokollitud, vormistab ta oma ettepanekud ja saadab need kirjalikult Jõgeva vallavolikogule.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus